مدینه العرفا(نایین) این وبلاگ به اهتمام معاونت پرورشی و تربیت بدنی و فرماندهی واحد مقاومت بسیج دبیرستان شهید چمران نایین ، خلیل صارمی نایینی شاعر و نویسنده معاصر راه اندازی شد. از این پس آثار تحقیقی دانش آموزان در سال 91-90 در زمینه معرفی مشاهیر نایین در این وبلاگ به نام خودشان به تدریج منتشر خواهد شد http://dr-taba-naeini.mihanblog.com 2019-08-18T09:50:38+01:00 text/html 2014-01-15T17:08:53+01:00 dr-taba-naeini.mihanblog.com خلیل صارمی نایینی « ناصر » نایین http://dr-taba-naeini.mihanblog.com/post/4 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><font class="Apple-style-span" size="3" color="#ff0000"><b>تاریخچه نایین</b></font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" color="#33cc00" face="Arial, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#3333ff"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>معرفی نایین از باستان تا کنون</b></font></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font color="#3333ff"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</font><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#006600"><b><span lang="AR-SA"><font class="Apple-style-span" size="2">نایین از شهرهای ایران باستان و یکی از ولایت‌های پنج گانه استان (کوره) فارس، یعنی پایتخت هخامنشیان بوده است. در زمان گسترش اسلام مردم نایین به این دین گرویدند.&nbsp;</font></span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px; "><font class="Apple-style-span" size="2">تاریخ بنای اولیه شهر نائین به دوران قبل از اسلام باز می‌گردد. صحت این مدعا را علاوه بر نوشته‌های مورخین و جغرافیا نویسان قدیم، گویش محلی خاص مردم نائین تقویت می‌کند. این گویش هنوز نیز متداول و مرسوم است. مولف کتاب&nbsp;<i><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D9%88_%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9" title="مسالک و ممالک" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">مسالک و ممالک</a></i>&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3" title="فارس" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">فارس</a>&nbsp;را ایالت قدیمی ایران و محل تشکیلات دولت هخامنشی ذکر می‌کند که دوره ساسانیان و پس از اسلام به پنج ولایت یا استان تقسیم می‌شده‌است. که هر قسمت «کوره» نامیده می‌شد. در دوره‌های ساسانی و پس از استقرار اسلام، شهر نائین جزء یکی از این کوره‌ها به شمار می‌آمد. بیشتر پژوهشگرانی که درباره نائین بررسی و تحقیق کرده‌اند به آبادی و آبادانی آن در ادوار قبل از اسلام اشاره کرده‌اند. اما در مقدمه کتاب&nbsp;<i><a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%AE%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="تذکره سخنوران نائین (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">تذکره سخنوران نائین</a></i>&nbsp;شهر نائین شهرکی کاروان انداز معرفی شده که قافله‌ها برای استراحت و فراهم ساختن زاد سفر در آن بار می‌انداخته‌اند. ساربانان نیز شتران خود را در نائین&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="هنارگیری (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">هنارگیری</a>&nbsp;می‌کرده‌اند. به هرحال، با مراجعه به منابع مختلف می‌بینیم نائین در قبل از اسلام مرکز اداری و خدماتی بخشی از ناحیه یزد بود.</font></span></b></font></p><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px; "><font class="Apple-style-span" size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#006600"><b><p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; ">بااستقرار اسلام، در بیشتر شهرهای ایران و ورود این آیین به نائین، شهر نائین موقعیت خود را همچون گذشته حفظ کرد. یکی از نویسندگانی که در قرن چهارم هجری کتاب خود را تألیف کرده‌است نائین را شهری آباد و پرجمعیت ذکر می‌کند.</p><p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; ">در نیمه اول &nbsp;قرن پنجم ناصر خسرو، در سفر مشهورش از نائین عبور کرد و به این شهر اشاره نمود. در سفرنامه ناصر خسرو درباره اوضاع اجتماعی نائین مطلب تازه‌ای ارائه نشده‌است، همانگونه که&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%88%DB%8C" title="یاقوت حموی" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">یاقوت حموی</a>&nbsp;نیز تنها به نقل قولی از&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AE%D8%B1%DB%8C" title="اصطخری" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">اصطخری</a>&nbsp;اکتفا کرده‌است.</p><p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; ">در دوران مغول، با روی کار آمدن ایلخانان و حکومت غازان و سلطان&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="محمد اولجایتو (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">محمد اولجایتو</a>&nbsp;که پس از درآمدن به دین اسلام به لقب «خدا بنده» ملقب شد در نائین نیز تحولاتی به وقوع پیوست. در دوران حکومت این دو ایلخان که با وزارت&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی</a>&nbsp;مقارن است اصلاحات اساسی در اکثر شهرهای ایران به وجود آمد. در این دوران آثار مهم و با ارزشی مانند مسجد بابا عبدالله، عمارت امامزاده سلطان سیدعلی و مناره مسجد جامع در نائین ساخته شد.</p><p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; ">در نیمه اول قرن هشتم هجری،&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="ملک اشرف (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">ملک اشرف</a>&nbsp;پس از شکست از&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D9%88&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="شیخ ابواسحاق اینجو (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">شیخ ابواسحاق اینجو</a>&nbsp;در شیراز و فرار به یزد، بیشتر آبادی‌ها و شهرهای یزد را خراب کرد و به نائین رسید. در جنگی که در سال ۷۴۴ هجری در نائین بین او و&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86" title="امیر مبارزالدین" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">امیر مبارزالدین</a>&nbsp;از امرای&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1" title="آل مظفر" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">آل مظفر</a>&nbsp;به وقوع پیوست ملک اشرف شکست خورد. این جنگ باعث خرابی نائین شد و خلقی عظیم کشته شدند.</p><p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; ">در اواخر قرن هشتم هجری، در روزگاری که&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="امیرتیمور (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">امیرتیمور</a>&nbsp;خود را برای حمله به شهرهای مرکزی ایران آماده می‌کرد باردیگر نائین گرفتار درگیری&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1" title="شاه منصور" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">شاه منصور</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="شاه یحیی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">شاه یحیی</a>&nbsp;مظفری شد. در سال۷۹۳ بین این دو برادر جنگی درگرفت که بیشتر روستاها و قصبات بین اصفهان و یزد و کرمان تخریب شدند. نائین نیز آسیب فراوان دید.</p><p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; ">در قرن نهم نیز جنگ و کشتارهائی بین خاندان‌های&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82_%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88" title="آق قویونلو" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">آق قویونلو</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="قراقریونلو (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">قراقریونلو</a>&nbsp;بوقوع پیوست. نائین بر سر راه شهرهای مهم، مورد نزاع واقع شده بود بنا براین در این درگیری نیز از آسیب و تخریب‌ها در امان نماند. اما در همین سالها،&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%DB%8C" title="دولت شاه سمرقندی" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">دولت شاه سمرقندی</a>&nbsp;در تذکره‌ای که به نام خود اوست و در سال۸۹۲ هجری تالیف کرده نائین را «قصبه‌ای خوش آب و هوا» معرفی می‌کند که «بعضی محصولات آن بی نظیر است».</p><p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; ">در اوائل قرن دهم، بار دیگر جنگی عظیم بین سران اق قویونلو به وقوع پیوست. محل این نبرد نیز حوالی نائین بود. به نوشته کتاب&nbsp;<i><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE" title="احسن التواریخ" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">احسن التواریخ</a></i>&nbsp;این جنگ باعث شد تا&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A2%D9%82_%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="محمد میرزا آق قویونلو (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">محمد میرزا آق قویونلو</a>&nbsp;بر فارس استیلا یابد.</p><p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; ">در دوران حکومت ترکمانان اق قویونلو ونیزیان از نائین عبور کردند اما گزارش سفر آنها نکته مهمی از اوضاع نائین را به دست نمی‌دهد.</p><p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; ">در دوران حکمرانی ایلخانان نائین از اصلاحات و تحولی که در بسیاری از شهرهای ایران آغاز شده بود بی بهر ه نما ند. رونق اقتصادی دوره مغول نائین را که در کنار شاهراه خلیج فارس و ری و سلطانیه قرار گرفته بود به صورت شهری پر جمعیت و آباد در آورد. در این زمان، و بخصوص در عصر حکومت غازان و سلطان محمد اولجایتو و وزارت خواجه رشیدالدین فضل‌الله در نائین آثار با ارزشی ساخته شد. برخی از این آثار در عداد بناهای کم نظیر به شمار می‌روند و نمایانگر پیشرفت معماری اسلامی ایرانی آن عصر می‌باشند. این رونق و پیشرفت نسبی علاوه بر آن که باعث احداث مساجد و بناهای متعددی گردید اقوام و خانواده‌های مختلفی را نیز از دیگر شهرهای ایران به نائین سرازیر کرد. از جمله این اقوام، عده‌ای از امیرزادگان و امراء مغول بودند که به همراه خانواده‌ها و اقوام و ملازمین خود به نائین آمدند و در این شهر و روستاها و قصبات اطراف آن ساکن شدند.</p></b></font></span><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#006600"><b><span lang="AR-SA">در قرن پنجم ه.ق نایین مانند سایر شهرهای اصفهان مورد توجه قرار گرفت و در زمان حکومت سلطان محمد خدابنده (الجایتو) و غازان خان در نایین آثار با ارزشی چون مسجد بابا عبدالله، عمارت امامزاده سلطان سید علی و مناره مسجد جامع این شهر ساخته شد. در قرن هشتم در جنگی که میان ملک اشراف، با امیر مبارزالدین در گرفت و به شکست اشراف انجامید، نایین و مردم آن آسیب فراوان دیدند. در اوایل قرن دهم ه. ق سران آق قویو نلو در حوالی نایین با یکدیگر به ستیز برخاستند که از رهگذر این جدال‌ها، شهر پریشان شد و ویرانی بسیار دید. در دورۀ صفویان نایین رونق یافت. دراین دوره، باروی شهر مرمت شد و بناهای جدیدی در آن احداث گشت. در سال 1000ه.ق هنگامی که اصفهان به پایتختی ایران برگزیده شد نایین که در زمانی تابع یزد بود، در محدوده اداری اصفهان جای گرفت. از وقایع مهم دوران صفویه در نایین دعوای نعتی و حیدری بود که این اختلاف‌ها در عصر مشروطیت هم ادامه یافت. با سقوط اصفهان به دست افغان‌ها (در سال 135 ه.ق) شهر نایین که بر سر را ه سربازان مهاجم قرارداشت، بسیار آسیب دید ولی بر اثر مقاومت مردم نایین، شهربه دست افغان‌ها نیافتاد، در این زمان گروهی از سادات طباطبایی ساکن اصفهان و زواره به نایین کوچ نمود ودر دورۀ قاجار نایین مورد بی‌مهری پادشاهان وقت قرار گرفت. در این دوره نایین سخت آشفته و نا امن گشت زیرا دراین زمان نایین یا صحنه جنگ شیخی‌ها و «بالاسری» ها و یا میدان نزاع‌های حیدری و نعمتی بود که در دوره صفویان در تمام شهرهای ایران آغاز گشته و دامن زده می‌شد و همچنین محل تاخت و تاز یاغیانی همچون نایب حسین کاشی بود. در سال 1327 شمسی نایین رسماً شهرستان اعلام شد و بخشداری آن به فرمانداری تبدیل گشت. از نایین مردان بزرگ و نامداری برخاسته که هریک در علوم و فنون مختلف جایگاهی بس بلند یافته‌اند و از این رهگذر نایین بخصوص در تاریخ یکصد ساله اخیر ایران نقش بسیار زیادی داشته است. از این رو همواره برای این منطقه منزلتی بیش از یک شهرستان معمولی قائل بوده‌اند چنانچه بر اثرمنزلت خاندان پیرنیا حتی در قانون اساسی پس از مشروطه این شهر ر ا از شرط حد نساب نفوس برای</span>&nbsp;بر خوداری نماینده‌ای مستقل در مجلس شورای ملی معاف کرده بودند. یکی از فرزندان بزرگ این سرزمین دکتر حسین فاطمی است که در نهضت ملی شدن نفت تا آخرین نفس پایمردی کرد و به دکتر مصدق وفادار ماند و جان و سر را در راه آزادی خواهی فدا کرد.&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" size="3" color="#ff0000"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">موقعیت جغرافیای طبیعی</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#006600"><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">موقعیت: شهرستان در 52درجه و 35دقیقه تا 55درجه و 2دقیقه طول شرقی جغرافیایی و در 32درجه و 30دقیقه تا 34درجه و 15دقیقه عرض جغرافیای در فاصله 145 کیلومتری شرق مرکز استان قرار دارد. شهرستان نایین از شمال به استان سمنان، از شرق به استان خراسان، از جنوب به استان یزد و از مغرب به شهرستان‌های اردستان و اصفهان محدود می‌شود. این شهرستان با مساحتی برابر 8/35927کیلومتر مربع وسیع‌ترین شهرستان استان است. این شهرستان در حال حاضر شامل دو بخش مرکزی وانارک و دو نقطه شهری به نام نایین و انارک و چهار دهستان شامل کوهستان به مرکزیت روستای بلان، بهارستان به مرکزیت روستای کجان، بافران به مرکزیت روستای بافران، لای سیاه به مرکزیت روستای هماباد، چوپانان به مرکزیت روستای چوپانان،&nbsp; انارک یك بخش از شهرستان نایین هست. وجه تسمیه نایین درباره نام نایین سخنان بسیار گفته‌اند که همگی سست و بی‌اساس‌اند. از جمله این که گفته‌اند نام نایین از گیاهی باتلاقی به نام «نی» برگرفته شده، یا یهودیانی که از اورشلیم به مشرق زمین کوچانده شدند، این شهر را به یاد موطن خویش بنا کرده و بدین نام خوانده‌اند و... ولیکن آنچه مسلم است عناوینی چون «شهر مساجد»، «قصبه طیبه»، «مدینه العرفا» و... که برای نایین برشمرده شده نشان دهنده اهمیت این شهر در دوره‌های مختلف تاریخ بوده است. آب و هوا: شهرستان نایین دارای آب و هوایی کویری است و اختلاف درجه حرارت شب و روز در فصول سال کاملاً محسوس است و بارش آن بسیار کم و تابستان‌ها طولانی و بدون باران است. انارک از بخش‌های شهرستان نایین، دارای آب و هوایی گرم و خشک است روستای نیستانک از روستای مهم منطفه در کنار جاده نایین – اردستان و بر سر راه ترانزیت تهران – بندرعباس واقع شده است. این روستا در موقعیت بسیار مناسب ارتباطی قرار دارد و جزء اقلیم بیابانی سرد و یا معتدل است و در تابستان‌ها با کمبود شدید آب روبرو است. رودها: منطقه به دلیل شرایط خاص اقلیمی از داشتن رودخانه و چشمه بی بهره بوده و فقط یک رودخانه فصلی کم اهمیت از حدود 5 کیلومتری شمال خور می‌گذرد. کوه‌های مهم: کوه قابل توجهی در این شهرستان به چشم نمی‌خورد. در بخش انارک تنها کوه نسبتا مرتفع، کوه دره انجیل است که 2438 متر ارتفاع دارد. کوه منفرد عزیز آباد نیز در 5 کیلومتری شمال شرقی روستای نیستانک نیز رشته کوه‌هایی به نام چهار گنبد واقع است. غارها: در انارک غارهای متعدد وجود که بیشتر آن‌ها ناشناخته مانده فقط غار میله در نزدیک «چاه خربزه» شناخته شده است. در نزدیک چشمه آب قدیمی انارک نیز غاری وجود دارد که درب آن بسته است. ای بسا که اگر آن را بگشایند ناشناخته‌هایی از آن شهر برای باستان شناسان آشکار گردد. دشت و کویر: بخش عمده شهرستان نایین سرزمینی کویری است که یکی از زیباترین جاذبه‌های طبیعی این شهرستان محسوب می‌شود. در جای جای کویر تپه‌های بزرگی از ریگ پدید آمده که هر یک به نامی شهرت دارد. از این جمله آن‌ها ریگ جن یکی از زیباترین و در عین حال خطرناک‌ترین مناطق کویر است. همچنین صحنه‌های زیبا و افسون‌گر سراب از جلوه‌های بدیعی است که تنها در این مناطق کویری می‌توان یافت. شب‌های كویر و نیز غروب كویر نیز زیبایی‌های منحصر به خود دارد. بیشه وجنگل‌ها: در منطقه کویری نایین جنگل و بیشه به مفهومی که شناخته می‌شود موجود نیست. اما در این سرزمین جنگل‌هایی هست که تنها به این منطقه اختصاص دارند. جنگل تاق و جنگل گزو جنگل‌هایی با زیبایی منحصر به فرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></b></font><span dir="LTR"><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</b></font><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#006600"><span dir="LTR"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#ff0000"><b>وجه تسمیه نام نایین</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="font-weight: bold; font-size: small; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font color="#006600"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">درباره نام نائین گفته‌اند نام نائین از گیاهی باتلاقی به نام «نی» برگرفته شده، یا یهودیانی که از اورشلیم به مشرق زمین کوچانده شدند، این شهر را به یاد موطن خویش بنا کرده و بدین نام خوانده‌اند. هر چند علیرضا عرب بافرانی در کتاب خود «عروس کویر» این نظر را تا حدودی ضعیف برمی‌شمرد. وی به نقل از محمد تقی جامع نائینی می‌نویسد: «وجه دیگر که تا حدودی ضعیف به نظر می‌رسد این است که نائین به معنی جمال کلمه‌ای عبری است و یکی از شهرهای فلسطین هم به همین نام بوده است»محمدتقی جامع نائینی در کتاب خود «ویژگی‌های زبان محلی نائین» می‌نویسد که عده‌ای بر این باورند که شهری به نام «هوم» یا «وهوم» در چند کیلومتری محل فعلی نائین بوده که مردم آن زردتشتی بوده‌اند و بعدها «نائن» پسر نوح بر این شهر غلبه کرده و در این مکان شهری ساخته که به نام خود او «نائن» یا «نائین» خوانده می‌شود برخی از اهالی نائین معتقدند که نائین نسبت این شهر را به «ناهید» یا «آناهیتا» الاهه‌ی آب می‌رساند. با توجه به قدمت این شهر، وجود باقیمانده‌ی آثار و ابنیه‌ی دوران ساسانی و نیز شباهت گویش نائینی به گویش پهلوی، این نظر نمی‌تواند دور از ذهن باشد. ولیکن آنچه مسلم است عناوینی چون «شهر مساجد»، «قصبه طیبه»، «مدینه العرفا» و... که برای نائین برشمرده شده نشان دهنده اهمیت این شهر در دوره‌های مختلف تاریخ بوده‌است. نائین را با القاب و عناویین مختلفی مانند قصبه طیبه، دارالعرفان و مدینه العرفا و دار المساجد یاد کرده‌اند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="font-weight: bold; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#ff0000">معماری و بافت شهری</font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px; "></span></span></p><p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font color="#006600"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; "><b>با</b></span></font><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; ">فت شهری قدیم نائین با تاثیر پذیری از عواملی مانند محیط طبیعی، آب و هوا، نیازهای شهر، لزوم امنیت شهر در برابر تهاجم بیگانگان طراحی شده و به طور کلی دارای معماری بسته و درونگرا است. عموم فضای معماری و آثار تاریخی در ترکیبی متراکم در کنار یکدیگر و متصل به هم استقرار یافته‌اند. طراحی شهر به گونه‌ای بوده‌است که فضای مسکونی بدون آن که از نظر کاربردی دچار اشکال شوند در کنار عناصر شهری مانند مسجد جامع و دارا لحکومه و بازار و حسینیه و مدرسه و حمام مستقر شده‌است.</b></font></p><p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font class="Apple-style-span" size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#006600"><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px; ">هر محله قدیمی نائین یک حسینیه دارد. اگر چه اکثر مردم از قسمت قدیم شهر به بخش نوساز نائین نقل مکان کرده‌اند وعملا محلات قدیمی خلوت شده‌اند اما هنوز حسینیه‌ها در ایام عزاداری رونق گذشته را دارند. این حسینیه‌ها شامل یک مکان مسقف و سر پوشیده برای فصول سرد ویک فضای باز برای سایر ایام و فصول است. حسینیه‌ها معمولاً شبیه به یکدیگر ساخته شده و دارای یک صفه بزرگ (شاه نشین) وصفه‌های کوچکترهستند که دورتا دورحسینیه را فرا گرفته‌اند. بر دیوار حسینیه‌ها اشعار زیبا به خط نستعلیق همراه با نقاشی‌های گل وبوته به چشم می‌خورد. صفه‌ها عموما دو طبقه هستند و طبقات بالا که مردم نائین آن‌ها را «غرفه» می‌گویند به بانوان اختصاص دارد. گنبد حسینیه‌های مسقف بیشتر برمربع منظمی قرار دارد که درقسمت کاسه گنبد ۸ ضلعی و در بال به ۱۶ضلعی تقسیم می‌شود. مصالح حسینیه‌ها نیز عموما آجر هستند. حسینیه‌ها محلات هفت‌گانه نائین تماماً قدمتی در حدود ۷۰الی ۱۰۰ سال دارند تنها حسینه‌ای که گنبد آن نوسازی شده‌است حسینیه سرای نو می‌باشد. در نائین حسینیه‌ها را میدان نیز می‌گویند حسینیه‌ها در قدیم علاوه بر آن که مرکز تجمع برای عزاداری بودند محلی نیز برای تصمیم گیریهاوتبادل نظر نیز به حساب می‌آمدند. بافت قدیمی نائین به گونه‌ای طراحی شده که حسینیه هر محله به راحتی با سایرعناصر مانند سقاخانه‌ها و بازار و مساجد و حمام‌ها و گورستان عمومی شهر ارتباط برقرارکنند.</span></b></font></p><p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2" color="#006600"><b>حسینیه های نایین عبارتند از:</b></font></p><ul style="line-height: 1.5em; list-style-type: square; margin-top: 0.3em; margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><li style="margin-bottom: 0.1em; "><font class="Apple-style-span" size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#006600"><b>محله کلوان</b></font></li><li style="margin-bottom: 0.1em; "><font class="Apple-style-span" size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#006600"><b>محله چهل دختران</b></font></li><li style="margin-bottom: 0.1em; "><font class="Apple-style-span" size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#006600"><b>پنجاهه</b></font></li><li style="margin-bottom: 0.1em; "><font class="Apple-style-span" size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#006600"><b>نو گاباد یا نو آباد</b></font></li><li style="margin-bottom: 0.1em; "><font class="Apple-style-span" size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#006600"><b>باب المسجد یا در مسجد</b></font></li><li style="margin-bottom: 0.1em; "><font class="Apple-style-span" size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#006600"><b>سرای نو</b></font></li><li style="margin-bottom: 0.1em; "><font class="Apple-style-span" size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#006600"><b>کوی سنگ یا گودالو</b></font></li></ul><p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font class="Apple-style-span" size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#006600"><b>امروز نائین به دو قسمت نائین جدید و قدیم تقسیم می‌شود. اکثر مردم خانه‌های قدیمی را خراب کرده و به قسمت نوساز شهر نقل مکان کرده‌اند.</b></font></p><p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font class="Apple-style-span" size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#006600"><b>چشم انداز محله محمدیه از جذاب‌ترین مناطق بخش مرکزی نائین است. این محله به خاطر موقعیت و نمای زیبا مورد توجه گردشگران است. در مرکز این محله تپه‌ای قرار گرفته که بر بالای آن قلعه زیبای آشورگاه ساخته شده‌است. در پایان تپه کارگاه عبا بافی در دل زمین کنده شده‌اند. مردم محل این کارگاه را «سرداب» می‌نامند. محله محمدیه دارای ساباط‌های متعدد و گذرها و گنبدهای زیبا و بناهای تاریخی بسیار است.</b></font></p><p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; "><b style="font-family: Tahoma; color: rgb(102, 51, 102); font-size: small; line-height: 25px; background-color: rgb(255, 255, 255);">معاونت پرورشی و تر بیت بدنی شهید چمران نایین</b> </p><p style="text-align: left;margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="FA" style="color: rgb(153, 51, 153); line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">www<b>.&nbsp;</b></span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Tahoma; line-height: normal; font-size: small; ">ostadnaser.ir</span></span> </p><p></p><p></p></div> text/html 2013-05-23T18:50:32+01:00 dr-taba-naeini.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی یا علی علیه السلام http://dr-taba-naeini.mihanblog.com/post/16 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0in 0in 0pt;"><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi'; background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="4" face="Georgia">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;هوالعزیز</font></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0in 0in 0pt;"><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><font class="Apple-style-span" color="#3333ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://eil.net84.net/photos/0a9efd37c62c.gif" alt=""></font></font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5" color="#ff9966"><b>ولادت خجسته اسدالله الغالب علی بن ابیطالب شیر خدا</b></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5" color="#ff9966"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5" color="#ff9966"><b>&nbsp;بر عموم شیعیان آن حضرت مبارک باد</b></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5" color="#ff9966"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA"><img src="http://www.clipdooni.com/includes/timthumb2013.php?src=http:/up.clip2ni.com/i/images/sh9s66uzplg1osmc6ddr.jpg&amp;q=60&amp;w=500"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><font class="Apple-style-span" color="#3333ff"><br></font></font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><font class="Apple-style-span" color="#3333ff"><br></font></font></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font size="7" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#006600"><b>برگ سبز</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><br></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;<font class="Apple-style-span" color="#000099">&nbsp; &nbsp; در دلــــم نیســـت جــــز ولای عـــــلی</font></span><font class="Apple-style-span" color="#000099"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span dir="ltr">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">جـــان جمـــــله جهــــــان فدای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><b><font size="3" color="#000099"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="line-height: 18px; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; خــُـــــرّم آنكــس كه اوفـــــتد یـــك دم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="line-height: 18px; font-family: Calibri, sans-serif;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="line-height: 18px; font-family: Arial, sans-serif;">بـــر ســــرش ســـایه هُـمــای عـــــلی</span></font></b></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><font size="3" color="#000099"><span lang="AR-SA" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; آفــــــــــــتاب ولایــــــت عــــــــــالــــم</span><span dir="ltr" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"></span><span dir="ltr" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"></span><span dir="ltr" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;">پـــــرتو حُســــن لا فـــــــتای عـــــــلی</span></font></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font class="Apple-style-span" color="#000099"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; زادگــــــ</span></b></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><b><span lang="AR-SA">ــاهش حــــــریم بـــیت اللـّـــه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">شــــد بــــنا كـــعبه از بـــــرای عـــــلی</span></b></span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; بـــه خـــداونـــد جــــز خــدا و رســول</span><span dir="ltr">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span dir="ltr">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ذرّه ای نـــــــیســت مــــــاورای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font class="Apple-style-span" color="#000099"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; آسـمان و زمـــین و آنـچه در اوســت</span></b></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><b><span dir="ltr">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">زنـــــده از نــام جـــانـــ</span></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><b><span lang="AR-SA">فـــزای عـــــلی</span></b></span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font class="Apple-style-span" color="#000099"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ذوالــــــــفقارش حــــــقیقــت قـــــاطـع</span><span dir="ltr">&nbsp;</span></b></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><b><span dir="ltr">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;<span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ســركشــان مـانــده در غَــزای عــــلی</span></b></span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; نـصرت دیــــن نـمی شـــدی مـــــقدور</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">جــــز به دســــت گــره گـــشای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; خُــــفت در بـــــستر پــــــسر عــــمّـش</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مـرحــبا ! جــــرات و وفــــای عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; در غــــــدیر خُــــــم آن نــــبی امــــین</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">گــــــفت از جـــانـــب خــــدای عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; هـــــر كـــه مــــولای او مــــنم بایــــد</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">بـعد از ایـن جـــویـد او رضـای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; گـــــــفت مــــن دانــــم و خــــدا دانـــد</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">قــدر و شــــأن و مـقام و جــای عــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; تـــا اَبــــد راه رســـــتگـاری جُــــست</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">هـــر كه شــد یـــار و آشـــنای عــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; آنــكه شــد جـــرعه نــوش این درگه</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">زنــــده مـــی گــــردد از بـــقای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; هـــــر فـــرو بـــسته بــاز مـی گــردد</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بـا سـر انـگشت عـــقل و رای عــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; خــــاك تــــیره به حـــرمت نـــامـــش</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مـــی شـــــود زَر زِ كــــیـمیـای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; مـــستمــندان و بـــــینـوایـــان بــــین</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بــــــر در خــــــانـــه و ســـرای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; مــــی دهــــد خـــــاتــــم ســـلـــیمانی</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">خـــوش بـــه حـــال گــدا گــدای عــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; نَـه بــــشر را بُــــوَد نـه جِـنّ و مـلك</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">جــود بـــی مِـــــثل و انــــتهای عــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; كــی فـــرو مـــانـده بــاز مــی گــردد</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بـــــی نـــصیـب از در عـــطای عــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; درد هــــر دردمــــند بـــــی درمــــان</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">خوب مـــــی گــــردد از دوای&nbsp; عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; كــــــــــودكــــان یــــــتیم می دانــــند</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اُلــــفت بــی حـــــد و صـــــفای عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; كـــوفه می دانـــد و مـــدیــنه و چـاه</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">نالــه هــای عـــــلی ، دعـــــای عــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; در غــــــم فــــاطــــمه خــ ـدا دانــــد</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">شـرح هــــجران و گــریه هــای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; راز تـــــــــنهایــــی ولـــــی الــــلّـــه</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">تـــــیره شــــب دانـــد و خــدای عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; در دل شــب هـــنوز پـــیچیـده ســـت</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">یـا رب و یـــــارب و صـــــدای عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; بـــــشنود گـــوش هر حـقیقت جــوی</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">هـــر زمان بـــانگ حـق ز نــای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; دل چـ ـو پــــروانـه پَر كــشد هـر دم</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مـست و دیــــوانــــه در هــوای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; كــــاش بــــودم مــــقیم خــاك نــجف</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">تــــربــــت پــــاك و دلـــربــای عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; دســــت خـالـــی نــــمی روم بـــر در</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">جـــان فـــشانم بـــه خــاك پــای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ای خوش آنـدم كه می شـود روشـن</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">ظـلـــمت قــــــبر از ضـــــــیای عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; (برگ ســــبزیـست تــحفه درویـش)</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">شـــعر مــــن كـــــی بُوَد رَوای عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font class="Apple-style-span" color="#000099"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; جـــــملهء خـــــلق عــــالــم امـــكان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; قــاصــــر از وصـف ماجـــرای عــــلی</span></b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="line-height: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; تـا نَــــفَس مـانــده در تَــنَت «ناصر»</span><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="line-height: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="line-height: 18px;">دم بـــه دم ، دم زن از ثــــنای عـــــلی</span>&nbsp;*</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#993399"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; font-weight: normal;">خلیل صارمی نایینی «ناصر»</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt;"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">این قصیده را</font></font></span></b><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">&nbsp;به ساحت مقدس امام المتقین امیر المومنین علی علیه السلام</font></font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">&nbsp;تقدیم داشته و</font></font></span></b><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">&nbsp;امید وارم ثواب و بهره آن به روح مرحوم پدرم&nbsp;</font></font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">(حاج رضا صارمی نایینی )عاید و واصل گردد .</font></font></span></b></p><p></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; font-weight: normal;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; font-weight: normal;">آخرین ویرایش : بهمن 90</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b>ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt;"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;</font><font class="Apple-style-span" size="2">* اشعاری در مدح مولا علی علیه السلام . تنظیم وگرد اوری صمد رحیمیان.چاپ اول &nbsp;1376 .انتشارات لیوسا</font></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span></p><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></span></div></div> text/html 2012-09-03T17:32:01+01:00 dr-taba-naeini.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی ستاره های گمنام 2. http://dr-taba-naeini.mihanblog.com/post/15 <div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="3" color="#3333ff" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/39269662289987164147.jpg" alt=""></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="3" color="#3333ff" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="3" color="#3333ff" face="georgia, 'times new roman', times, serif">مهندس&nbsp;</font></b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; "><b><font class="Apple-style-span" size="3" color="#3333ff" face="georgia, 'times new roman', times, serif">مهدی طیّب</font></b><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt; ">&nbsp;</span></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt; "><br></span></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>مهندس مهدی طیّب متولّد سال ۱۳۳۱ تهران، محقق ایرانی و از فعالان مذهبی در زمینه عرفان است.</b></font><font class="Apple-style-span" face="'B Nazanin'" style="font-size: 13pt; "><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 13pt; font-family: 'B Nazanin'; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; "><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تحصیلات <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>وی قبل از انقلاب در رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی ارشد، فارغ‌التحصیل شد. او در زمینه تحصیلات و مطالعات خود گفته‌است:<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دوران تحصیلات دبیرستانی را در دبیرستان علوی سپری کردم. سپس در حوزه مسائل دینی مطالعاتم شروع شد و بعد هم با عنایت خداوند از محضر اساتید بزرگی بهره بردم. بعدها هم از محضر یک عارف بزرگی که نامش هم مشهور است بهره بردم.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>منظور وی از عارف بزرگ محمد اسماعیل دولابی، استاد برجسته و تاثیرگذار وی می‌باشد كه در كتاب مصباح‌الهدی، سخنانش را گردآوری کرده‌است. در آن کتاب نیز گر چه به شخصیت وی اشاره كرده اما از او نامی نبرده است.</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 13pt; font-family: 'B Nazanin'; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; "><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">فعالیت‌ها&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">مهدی طیب، در تهران به سخنرانی و تدریس در جلسات دینی و نگارش و نشر مقالات و كتب دینی اشتغال دارد. مباحث مطرح شده در جلسات وی را می‌توان از جمله در قالب محورهای زیر دسته‌بندی كرد:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; margin-top: 0in; margin-right: 0.75in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 200%; "><!--[if !supportLists]--><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 200%; "><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آشنایی با عقاید اسلامی (از قبیل نبوّت، امامت، مهدویّت، رجعت و ...) <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; margin-top: 0in; margin-right: 0.75in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 200%; "><!--[if !supportLists]--><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 200%; "><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آشنایی با آموزه‌های عرفانی مكتب اهل بیت (از قبیل سلسله دروس شرح مصباح‌الهدی، عرفان عملی، شرح حدیث عنوان بصری، شرح حدیث اولیاء، شرح دیدار موسی و خضر و ...)</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; "><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">منع تدریس <o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">وی درپی انتقاد به عملکرد ریاست دانشگاه علامه طباطبایی، با وجود ۳۲سال سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی و همچنین نمایندگی مجلس در دوره اول، تابستان سال ۱۳۸۷ با دریافت حکم بازنشستگی از تدریس در دانشگاه منع شد. که این اقدام ریاست دانشگاه با اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله مرتضی آقاتهرانی و احمد توکلی مواجه شد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800;">تالیفات</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><font class="Apple-style-span"></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; margin-top: 0in; margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 200%; "><!--[if !supportLists]--><font class="Apple-style-span"><b><span style="font-size: 13pt; line-height: 200%; font-family: Wingdings; ">ü<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin'; ">کتاب «مصباح‌الهدی»، در حوزه عرفان شیعی و روش عرفانی اهل محبّت و ولاء. <o:p></o:p></span></b></font></p><font class="Apple-style-span"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; margin-top: 0in; margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 200%; "><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:200%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">کتاب «سرّ حق»، در حوزه عرفان و بحث اثبات اصالت و لغزشگاه‌های در مسیر سیر و سلوک. <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; margin-top: 0in; margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 200%; "><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:200%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">کتاب «ره توشه دیدار»، نگاه عرفانی به مسئلة زیارت اهل بیت‌. <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; margin-top: 0in; margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 200%; "><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:200%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">كتاب «روش مدیریت اسلامی» (از جمله آثاری كه قبل از انقلاب به رشته تحریر در آمده‌است.) <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; margin-top: 0in; margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 200%; "><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:200%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">کتاب «پایان شب سیه در بحث مهدویت» (به زبان انگلیسی هم ترجمه شده است.) <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; margin-top: 0in; margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 200%; "><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:200%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">كتاب «آیین بندگی در ‌آیینه اندیشه و احساس» (ترجمه فارسی «العبادات فی‌اسلام» اثر: سید محمدباقر صدر) <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; margin-top: 0in; margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 200%; "><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:200%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">كتب «شراب طهور»، سلوک در صراط مستقیم عرفان. <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; margin-top: 0in; margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 200%; "><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:200%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">۱۳ لوح فشرده‌ی شنیداری؛ (سخنرانی) <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; margin-top: 0in; margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 200%; "><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:200%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مقالات <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; margin-top: 0in; margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 200%; "><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:200%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">سرچشمۀ عرفان یا عرفان در مکتب اهل بیت علیهم السّلام (مجلّۀ زبان و ادب دانشگاه علاّمه طباطبائی) <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; margin-top: 0in; margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 200%; "><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:200%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تحلیل رفتار فرد مسلمان و شیوه‌ای برای اصلاح رفتار (مجلّۀ مدیریت دولتی) <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; margin-top: 0in; margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 200%; "><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:200%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نقش فرد در سازمان در جهت تحقّق کمال انسانی (مجلّۀ مدیریت دولتی) <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; margin-top: 0in; margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 200%; "><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size: 13pt; line-height: 200%; font-family: Wingdings; "><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span></b><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin'; "><b>جنگ و صلح در فقه اسلامی (مجلّۀ صف)&nbsp;</b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; margin-top: 0in; margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in; "><font class="Apple-style-span" face="'B Nazanin'" color="#993399" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 34px; "><b>مراسی دکتر طبا</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; margin-top: 0in; margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent: 0px; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 22px; "><b style="text-align: left; color: rgb(102, 51, 102); line-height: 25px; "><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif">معاونت پرورشی و تر بیت بدنی شهید چمران نایین</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="color: rgb(153, 51, 153); ">www.ostadnaser.ir</span></p><p></p></font><p></p></span><p></p></div> text/html 2012-09-03T10:42:50+01:00 dr-taba-naeini.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی ستاره های گمنام 1 . http://dr-taba-naeini.mihanblog.com/post/14 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3" color="#ff0000"><b>تحقیق شماره 4&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" size="2">ستاره های گمنام</font></b></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" size="2">استاد راهنما:خلیل صارمی نایینی « ناصر »</font></b></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" size="2">محقق : مجتبی افضل زاده</font></b></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" size="2">بهار 1391</font></b></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" size="2">کلاس 104</font></b></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" size="2">دبیرستان شهید چمران نایین</font></b></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" size="2"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net2.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net"></font></b></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="2"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; font-size: 11px; "><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family: IranNastaliq">تقدیم:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font class="Apple-style-span" size="3" style="font-family: 'B Zar'; font-weight: bold; ">&nbsp;&nbsp;</font><b> <font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif">من این اثر کوچک &nbsp;و نا قابل را به تمام شهدای &nbsp;این مرز و بوم &nbsp;&nbsp;به خصوص شهید آوینی، &nbsp;سید شهدای اهل قلم و به دبیرستان &nbsp;شهید چمران نایین تقدیم میکنم&nbsp; .</font></b><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif">&nbsp;&nbsp;</font><font class="Apple-style-span" face="'B Zar'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span><font class="Apple-style-span" size="3" style="font-family: 'B Zar'; font-weight: bold; "><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; font-size: 11px; "><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family: IranNastaliq">سپاسگزاری<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; "><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif">&nbsp;از تمامی کسانی که مرا در تهیه این مطلب یاری نموده اند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; "><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و تشکر از :<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; "><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif">آقای خلیل صارمی نایینی که با &nbsp;پیشنهاد و راهنمایی ها ی لازم باعث انجام این&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; "><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif">پژوهش های زیبا و ماندگار شدند.</font><font class="Apple-style-span" size="3" style="font-family: 'B Zar'; "><o:p></o:p></font></span></p></font></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="2" color="#3333ff"><b>فهرست عناوین</b></font></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><br></b></font></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="2" color="#ff6600"><b>مقدمه</b></font></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="2" color="#ff6600"><b>1 - دکتر رحیمی</b></font></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="2" color="#ff6600"><b>2 - مهندس طیب</b></font></div><div style="font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><br></b></font></div><div style="font-weight: normal; "><b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 11px; font-family: Tahoma; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; "><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial;color:black">مقدمه</span></b><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;; color:black"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: small; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">نائین</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">شهرستان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">وسیعی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">شرق</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">استان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">اصفهان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">است</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> . </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">نائین</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">یکی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">قدیمی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">ترین</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">شهر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">های</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">ایران</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">است</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">همین</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">دلیل</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">شهر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">هزاره</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">های</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">تاریخی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">معروف</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">است</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">. </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">آثار</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">تاریخی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">و جاذبه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">های</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">طبیعی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">این</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">شهرستان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">جذابیت</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">فراوانی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">برای</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">گردشگران</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">داخلی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">و خارجی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">دارد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: small; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">اینجانب</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">این</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">تحقیق</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">قصد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">ارائه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">ی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">مطالبی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">خرد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">خصوص</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">مشاهیر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">گمنام</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">و معاصر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">این</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">شهرستان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">دارم</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">مشاهیری</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">باوجود</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">عظمت</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">و بزرگی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">کمتر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">نامی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">آنان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">سطح</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">ایران</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">یا</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">حتی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">خود</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">شهرستان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">زده</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">شود</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> . </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">شاید</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">دلیل</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">اصلی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">آن</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">نبود</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">شبکه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">اطلاع</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">رسانی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">واحدی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">شهرستان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">باشد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> . <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: small; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">نائین</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">سرزمین</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">بزرگانی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">چو</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">دکتر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">پیرنیا</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">، </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">دکتر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">مصاحبی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">، </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">علامه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">نائینی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">،<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">میرزا</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">رفیعا</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">، </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">دکتر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">رحیمی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> دکتر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">مجتبوی، شهید</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">دکتر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">فاطمی، شهید</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">دکتر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">شمس</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">الدین</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">حسینی، میرزا</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">محمد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">خان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">بقایی، میرزا</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">حسین</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">آقا</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">امامی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">.... </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">&nbsp; خدمات &nbsp;آنان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">نائین</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">را</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">عروس</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">کویر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">بدل</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">کرده</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">است</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">اینجانب</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">این</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">تحقیق</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">تعداد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">اندکی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">این</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">بزرگان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">اشاره</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; ">میکنم</span></font><span lang="FA" style="line-height: 200%; color: black; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif">.</font><font class="Apple-style-span" face="'B Zar'" style="font-size: 13pt; "><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 200%; "><font class="Apple-style-span" color="#993399" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="1">مراسی دکتر طبا</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 200%; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: normal; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; "><b style="text-align: left; color: rgb(102, 51, 102); line-height: 25px; "><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif">معاونت پرورشی و تر بیت بدنی شهید چمران نایین</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: normal; line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="color: rgb(153, 51, 153); ">www.ostadnaser.ir</span></p><p></p></b></div></div> text/html 2012-09-03T10:09:05+01:00 dr-taba-naeini.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی (مشاهیرمعاصر نائین) 5. http://dr-taba-naeini.mihanblog.com/post/13 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3" color="#ff0000"><b>دنباله تحقیق شماره 3</b></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Zar'; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">استاد حبیب یغمایی</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Zar'; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff"></font></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 16px; line-height: 24px; ">در سال( 1280 شمسی ) در « خور » زاده شد . پدرش حاج اسد الله منتخب السادات او را به نام جدش سید حبیب الله نام نهاد . نیای شاعر فرزند حاجی سید میرزا قاضی و مجتهد جندق و بیابانک بود که نژاد این تیره از سادات با چند پدر به حضرت امام موسی کاظم (ع) می رسد . مادر استاد حبیب دختر زاده صفایی جندقی فرزند یغما جندقی شاعر بلند آوازه قرن سیزدهم بود . به همین مناسبت حبیب نام خانوادگی یغمایی را برگزید .</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; ">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">نیای پدری و نیای مادری استاد حبیب یغمایی هر دو فقیه و دانشمند و عالمان دین بودند . حبیب راه اجداد را دنبال کرد و پس از چندی که در کسوب روحانیت بود ، آن را کنار نهاد .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1"> همه قبیله من عالمان دین بودند</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1"> مرا معلم عشق تو شاعری آموخت </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">کودکی</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">به روزگار کودکی</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1"> در</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1"> مکتب خانه های خور و در خدمت پدر درس خواند . در سال 1328 قمری حسین کاشی و فرزندش ماشاء اله خان نواحی مرکزی ایران از کاشان تا طبس را پایمال تاخت و تاز خود کردند .حبیب با پدر راهی نائین شد .</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">در جوانی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">حبیب یغمایی در جوانی</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1"> برای دانش اندوزی رهسپار شاهرود شد و از محضر« صدر الادبا »</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">( عبدالله <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">یاسایی وکیل مجلس و وزیر تجارت ) که در ادبیات فارسی و عربی و فقه و اصول کم مانند بود بهره ها برد . در <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">بیست سالگی پدر« تهمینه » دختر میرزا اسماعیل هنر را به همسری او در آورد .</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">استاد یغمایی در سال 1300 شمسی پس از ازدواج </span></b><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">راهی تهران شد و در مدسه آلیانس و پس از آن در دارالمعلمین عالی نزد استادانی چون علامه اقبال آشتیانی و عبد العظیم خان قریب به دانش آموزی پرداخت . در سال 1314 به مدریت کل نگارش وزارت معارف منصوب شد و به کار تدوین کتب درسی نظارت داشت .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1; mso-bidi-language:AR-SA">سوابق</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1; mso-bidi-language:AR-SA">دو سال ریاست فرهنگ سمنان و دامغان را داشته و از آن پس سالهای متوالی در كلاسهای ادبی دارالفنون و مدارس عالیه پایتخت استاد و معلم ادبیات فارس بوده سپس در وزارت فرهنگ بخدمات فنی ادبی اشتغال جست .</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">مرحوم یغمایی در سال 1327 شمسی اساسِ نامه یغما ( مجله یغما ) را نهاد و درهمین سال به ریاست معارف کرمان برگزیده شد . وی پس از سالها تدریس در دارالفنون ، دارالمعلمین عالی و دانشگاه تهران از کار دولتی بازنشست شد . در سال 1355 دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به پاس خدمات ارزنده اش به فرهنگ کشور ، دکترای افتخاری زبان و ادبیات فارسی به او اعطاء کرد . او دمی از خدمت به فرهنگ و ادب گرانسنگ ایران زمین نیاسود . سی و یک سال مجله یغما را با تمام دشواری ها بدون وقفه منتشر کرد . دوره سی و یک ساله مجله یغما به راستی یک دایرﺓ المعارف اسلامی ایرانی است و حاصل عمر بنیاگذار آن است .آخرین شماره مجله یغما در اسفند ماه سال 1357 منتشر شد .</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 22px; "><b style="text-align: left; color: rgb(102, 51, 102); line-height: 25px; "><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif">معاونت پرورشی و تر بیت بدنی شهید چمران نایین</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 22px; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: normal; text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="color: rgb(153, 51, 153); ">www.ostadnaser.ir</span></p><p></p></div> text/html 2012-09-03T06:30:48+01:00 dr-taba-naeini.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی (مشاهیرمعاصر نائین)4. http://dr-taba-naeini.mihanblog.com/post/12 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>داوود خان پیرنیا 4</b></font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">زمانی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پیرنیا</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دچار</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">سکته</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">قلبی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بیمارستان</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بستری</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شده</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بود</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دکتر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">معین</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">افشار</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دوست</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">صمیمی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">وفای</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">او</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تا</span></b></font><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ا</span></b></font><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ن</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دوره</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">خدمت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پیرنیا</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">رادیو</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">وی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">همکاری</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">داشت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">سبدی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گل</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برایش</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">هدیه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آورد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ک&nbsp;</span></b><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">روی</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">کارت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">همراه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گل</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ها</span></b><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">این</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">رباعی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">متناسب</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلها</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">را</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">نو</span></b><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شته</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>:</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; "><font class="Apple-style-span" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font class="Apple-style-span" size="1"> &nbsp; تا</font></span><font class="Apple-style-span" size="1"><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">مـــــــــهر</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">درخشنده</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">مــــــه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تـــابــــان</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">باد &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font></b></font><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; line-height: 26px; "><font class="Apple-style-span" size="1"><span lang="FA">عمــــر</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">تو</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">چون</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">گلهـــای</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">تو</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">جاویــــــــــدان</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA">باد</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><font class="Apple-style-span" size="1"><font face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;چــون</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آن</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">همه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شاخه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">های</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گل</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">کز</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تو</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شکفت &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; "><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 14px; ">پیـــوستــه</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 14px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 14px; ">دلــــت</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 14px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 14px; ">شاد</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 14px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 14px; ">و</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="line-height: 14px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 14px; ">لـــــــبت</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 14px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 14px; ">خندان</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 14px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 14px; ">باد</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; margin-bottom: 0.0001pt; "><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">سرانجام</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">او</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">یازده</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آبان</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;1350&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">سن</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;71&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">سالگی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">در</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تهران</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">درگذشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; margin-bottom: 0.0001pt; "><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلها</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">سال</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ها</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پس</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">مرگ</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پیرنیا</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">نیز</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ادامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">داشت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">راهی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برای</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ورود</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">هنرمندان</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">نوگرا</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;.&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; margin-bottom: 0.0001pt; "><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پس</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">او</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">همت</span></b></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">محمد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">میرنقیبی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;(</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بعد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلها</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پایه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گذار</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تکنوازن</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">)&nbsp;</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; margin-bottom: 0.0001pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">سپس</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">هوشنگ</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ابتهاج</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;(</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بنیان</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گذار</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلهای</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تازه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلچین</span></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">هفته</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">)&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پیگیری</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ولی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; margin-bottom: 0.0001pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">هنرمندانی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تهیه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلها</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">نقش</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">داشتند</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">هر</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">کدام</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دنبال</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">کار</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">خود</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">رفتند</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">اوضاع</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; margin-bottom: 0.0001pt; "><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تغییر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">کرد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;.</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دیگران</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">کوشیدند</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">راه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">او</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">را</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ادامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دهند</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">اما</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلهای</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آنان</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">رنگ</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بوی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلهای</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پیرنیا</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; margin-bottom: 0.0001pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">را</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">نداشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; margin-bottom: 0.0001pt; "><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#006600"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بطور</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">خلاصه</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">حاصل</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">کار</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلها</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">عبارت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">است</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;:</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-indent: -0.25in; "><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#006600"><b><span style="line-height: 26px; ">1 -</span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span dir="RTL" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلهای</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">جاویدان</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;: 157&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-indent: -0.25in; "><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#006600"><b><span style="line-height: 26px; ">2 -</span>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span dir="RTL" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلهای</span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "></span><span style="line-height: 26px; "><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">رنگارنگ</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;: 581 (</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">این</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شماره</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;100&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شروع</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شده</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تعدادی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ها</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دارای</span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "></span><span style="line-height: 26px; "><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شماره</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">الف</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ب</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">هستند</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;)<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-indent: -0.25in; "><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#006600"><b><span style="line-height: 26px; ">3 -<span style="line-height: normal; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برگ</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">سبز</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;: 312&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-indent: -0.25in; "><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#006600"><b><span style="line-height: 26px; ">4 -</span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span dir="RTL" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">یک</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شاخه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گل</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;: 465</span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "></span><span style="line-height: 26px; "><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-indent: -0.25in; "><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#006600"><b><span style="line-height: 26px; ">5 -<span style="line-height: normal; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلهای</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">صحرایی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;: 62&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-indent: -0.25in; "><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#006600"><b><span style="line-height: 26px; ">6 -<span style="line-height: normal; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلهای</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تازه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;: 201&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 22px; margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-indent: -0.25in; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="3" color="#ff6600"><span lang="FA" style="line-height: 26px; "><b>یاد و نامش گرامی باد</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;line-height: 22px; margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-indent: -0.25in; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent: 0px; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; "><b style="text-align: left; color: rgb(102, 51, 102); line-height: 25px; "><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif">معاونت پرورشی و تر بیت بدنی شهید چمران نایین</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; text-indent: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="color: rgb(153, 51, 153); ">www.ostadnaser.ir</span></p><p></p></div> text/html 2012-09-03T06:15:36+01:00 dr-taba-naeini.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی (مشاهیرمعاصر نائین) 3. http://dr-taba-naeini.mihanblog.com/post/11 <div style="text-align: center; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" color="#3333ff" size="2"><b>داوود خان پیرنیا 3</b></font></div><div style="text-align: right; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دیگر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">هایی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بعدها</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">به</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلها</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">افزوده</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آن</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تنوع</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گیرایی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بخشید</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">عبارتند</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;:</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span style="line-height: 26px; ">1.<span style="line-height: normal; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برگ</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">سبز</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ساز</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آواز</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شعرخوانی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">اختصاص</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">داشت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تصنیف</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">اجرا</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">نمی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">.&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شب</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">های</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">جمعه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">حدود</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;30&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دقیقه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پخش</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">اولین</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">صدای</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">سید</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">جواد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ذبیحی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">نی</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">کسایی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تار</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شهناز</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آغاز</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">این</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دو</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بیت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شعر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">عارفانه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">عطار</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">خوانده</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شد</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">چشم</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بگشا</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">جلوه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دلــدار &nbsp;&nbsp;</span></b></font><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; line-height: 26px; text-align: left; "><font size="2"><span lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp;به</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">تجلـی</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">است</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">از</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">در</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">و</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA">دیوار</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">این</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تماشا</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">چون</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بنگری</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گوی &nbsp;&nbsp;</span></b></font><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; line-height: 26px; text-align: left; "><font size="2"><span lang="FA">&nbsp; &nbsp;لیس</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">فی</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">الدار</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">غیـــــره</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">دّیــار</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">این</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">درخواست</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پروردگار</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شعر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">عراقی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پایان</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">یافت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;:</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">زیبد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ز</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">درگــــــــاهت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">نومید</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">نگردد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">با &nbsp;&nbsp;</span></b></font><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; line-height: 26px; text-align: left; "><font size="2"><span lang="FA">&nbsp; &nbsp;آن</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">کس</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">که</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">به</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">امیدی</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">بر</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">خاک</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">درت</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">افتد</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><b><font size="2"><font face="georgia, times new roman, times, serif"><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">سپس</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">این</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">جمله</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;:</span></font><span style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; line-height: 26px; "><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA">این</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">هم</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">برگ</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">سبزی</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">بود</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">تحفه</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">درویش</span></span></font></b></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">علی</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">نگهدارتان</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span style="line-height: 26px; ">2.<span style="line-height: normal; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">یک</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شاخه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گل</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">عنوان</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ای</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">۱۵دقیقه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ای</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بود</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">معرفی</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">یک</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شاعر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">خواندن</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">چند</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بیت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">همان</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شاعر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">سپس</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">اجرای</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">یکی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ترانه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">های</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گل</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">های</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">رنگارنگ</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پرداخت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 22px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">.&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">زمان</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">معمولا</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">حدود</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;15&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دقیقه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بود</span></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">اولین</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">خانم</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آذر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;(</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">حنانه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">)&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">سنتور</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پایور</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 22px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ویلن</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">صبا</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>.</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span style="line-height: 26px; ">3.<span style="line-height: normal; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلهای</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">صحرایی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">هم</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">موسیقی</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">محلی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پرداخت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">اولین</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">صدای</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">خانم</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">انوشه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;بو</span></b></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">د</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span style="line-height: 26px; ">4.<span style="line-height: normal; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلهای</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تازه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 26px; "><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">این</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بعدها</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">زمان</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آقای</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ابتهاج</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تاسیس</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><b><font size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آنچه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">باعث</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">محبوبیت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">استقبال</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">مردم</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">هنردوست</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلها</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">یکی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شناخت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">عمیق</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><b><font size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">مرحوم</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پیرنیا</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شعر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">،&nbsp;</span><span style="line-height: 26px; "><span lang="FA">ادب</span></span></font></b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 26px; "><b><font size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><span lang="FA">و</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">موسیقی</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">ایران</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">و</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">عامل</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">دیگر</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">،</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">دقت</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">و</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">وسواس</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">او</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">در</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">انتخاب</span><span lang="FA">&nbsp;</span></font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 26px; "><b><font size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><span lang="FA"></span><span lang="FA">اشعار</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">و</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">قطعات</span></font></b></span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 26px; "><b><font size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">موسیقی</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA">بود</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">،</span></font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بارها</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">یک</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">قطعه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">موسیقی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">را</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شنید</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">قسمتهایی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آن</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">را</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">انتخاب</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">قسمت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دیگر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">را</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">حذف</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">کرد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;.&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پس</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">انتخاب</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شعر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">،</span></b></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آنها</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">را</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">موسیقی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تلفیق</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">کرده</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">نوار</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ضبط</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شده</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">را</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دفعات</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شنید</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">حتی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برای</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">کسانی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دیدنش</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آمدند</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پخش</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;&nbsp;</span></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">کرد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">نظرات</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">افراد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">صاحب</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">نظر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بهره</span></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">جست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پخش</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گلها</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">رادیو</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">موجب</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">تجدید</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">چاپ</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">مکرر</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دیوان</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">های</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گوناگون</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شاعران</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گذشته</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">معاصر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ایران</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بالارفتن شنا</span></b></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">خت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آگاهی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">هرچه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بیشتر</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">مردم</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">نسبت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شعر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ادب</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">فارسی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آشنایی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">مردم</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">جهان</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">فرهنگ</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">هنر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شعر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">اد</span></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ب</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">ایران</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">زمین</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">نخستین</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">کودکان</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">رادیو</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">هم</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">کارهای</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">او</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شمار</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آید</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">حتی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برای</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">اولین</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">بار</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پسر</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">خردسال</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">خود</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">را</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گویندگی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">این</span></b></font><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گماشت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;.&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">گاهی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">هم</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">پیرنیا</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">دستی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></font><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">به</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">قلم</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برد</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">مقالاتی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">نوشت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آثار</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">او</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">برخی</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">نشریات</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">سال</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">های</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;1330&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">1340&nbsp;</span></b><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">منتشر</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">شده</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; "><b style="text-align: left; color: rgb(102, 51, 102); line-height: 25px; "><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif">معاونت پرورشی و تر بیت بدنی شهید چمران نایین</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="color: rgb(153, 51, 153); ">www.ostadnaser.ir</span></p><p></p></div> text/html 2012-09-03T05:33:18+01:00 dr-taba-naeini.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی (مشاهیرمعاصر نائین) 2 . http://dr-taba-naeini.mihanblog.com/post/10 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/76143845359243690486.bmp" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium; line-height: 32px; "><span lang="FA">داوود</span></b><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium; line-height: 32px; "><span lang="FA">&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium; line-height: 32px; "><span lang="FA">خان</span></b><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium; line-height: 32px; "><span lang="FA">&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium; line-height: 32px; "><span lang="FA">پیرنیا 2</span></b> </div><div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">سال</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> 1325 </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">شمسی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">هنگامی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">احمد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">قوام</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> ( </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">قوام</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">السلطنه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> ) </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نخست</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">وزیر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">شد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp; </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">او</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">را</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">مدیر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">کل</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بازرسی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نخست</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">وزیر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">کرد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">پس</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">چند</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ماه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">معاون</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نخست</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">وزیر</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> .</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">پیرنیا</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">زمان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">تحصیل</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">علم</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">حقوق</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">در سوئیس</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نواختن</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">پیانو</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">را</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">فراگرفته</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بود</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">اصول</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">قواعد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">موسیقی</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">کلاسیک</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آشنا</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">شد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ولی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">سرانجام</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">عشق</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">موسیقی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">اصیل</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">سنتی</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ایران</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">او</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">را</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آن</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">داشت</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">پس</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">سقوط</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">دولت</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">قوام</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">مشاغل</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">دولتی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">را</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">کنار</span></b></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بگذارد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">با</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">میراث</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">سرشاری</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">پدر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">او</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">رسیده</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بود</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">مطالعه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">زمینه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">موسیقی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ایران</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بپردازد</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">جمع</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آوری</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آهنگ</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">های</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">اصیل</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ایرانی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">مشغول</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">شود</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">؛</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">او</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">جدیت</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">هدف</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">خود</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">را</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">دنبال</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">کرد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp;</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">های</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ارزنده</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ای</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">امروزه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">چون</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">گنجینه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ای</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">گرانبها</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">گذشته</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">یادگار</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">مانده</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">را</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp;</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">خود</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">جای</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">گذارد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">موسیقی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">اصیل</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ایرانی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">را</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">تنها</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">مردم</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ایران</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بلکه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">سایر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp;</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ممالک</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">معرفی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">کرد</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "><span dir="RTL"></span>&nbsp;.</span></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font color="#3333ff" size="2" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp;</span></b><b style="line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">گل</span></b><b style="line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span></b><b style="line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">هایی</span></b><b style="line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span></b><b style="line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">که</span></b><b style="line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span></b><b style="line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بوی</span></b><b style="line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span></b><b style="line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نغمه</span></b><b style="line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span></b><b style="line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">می</span></b><b style="line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span></b><b style="line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">داد</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">پیرنیا</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">درمورد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">تأسیس</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">گلها</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">علاقه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">اش</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">موسیقی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">گوید</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> : </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">اوان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">کودکی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">علاقه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بسیاری</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">گل</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بخصوص</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">گل</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">لاله</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">داشتم</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">خاطر</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">دارم</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">وقتی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">دبیر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ادبیات</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">تکلیفی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">داد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">تا</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">قطعه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ای</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">روسو</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">شاعر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نویسنده</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">فرانسوی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">تفسیری</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بنویسم</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">وقتی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">برای</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">چندمین</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بار</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آن</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">قطعه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">را</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">خواندم</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">خانه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">همسایه</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آهنگی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">گوشم</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">رسید</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">که</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نظر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">مفهوم</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">قطعه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">روسو</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">شباهت</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">داشت</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">رابطه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آن</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">شعر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آهنگ</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">اندازه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ای</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">مشغولم</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">کرد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">خانه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">همسایه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">رفتم</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">پس</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">عذرخواهی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">اسم</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آن</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آهنگ</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">را</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">پرسیدم</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> . </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">گفتند</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">: </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">تنهایی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">یکی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آثار</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">غیر مشهور</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">شوپن</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> .</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">توجه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">اینکه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ترانه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ها</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">تصنیف</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">هایی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">درآن</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">زمان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">رادیو</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">تولید</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">پخش</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">شد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">اغلب</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">اصیل</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ناب</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نبودند</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">پیرنیا</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">کوشش</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">فراوان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">توانست</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نظر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">مقامات</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">سازمان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">برنامه</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بودجه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">را</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">اهمیت</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">موضوع</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">جلب</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">کند</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">اختصاص</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">اعتباری</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">اقدام</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">تشکیل</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ارکستری</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">شرکت</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نوازندگان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">خوانندگان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آهنگسازان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">صاحب</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نام</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آن</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">دوره</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">کند</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">گلهای</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">رنگارنگ</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">سال</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> 1334 </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">حاصل</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آن</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> .</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">سید</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">علیرضا</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">میر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">علی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نقی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">محقق</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">مورخ</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">موسیقی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">درباره</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">پیرنیا</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">می</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">گوید</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> : </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">پیرنیا</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">اعتبار</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نام</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">پدرش</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">که</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">مرد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">خوش</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نامی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بود،</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">محافل</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">مجامع</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">سیاسی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ادبی</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">رفت</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آمد</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">داشت</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">اکثر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">شخصیت</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">های</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نامدار</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نویسندگان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">موسیقی</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">دانان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">دوره</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">خود</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">دوست</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بود</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">،</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">به</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">این</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">خاطر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">توانست</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">در</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">این</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">از</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بهترین</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">نوازندگان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">،</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">خوانندگان</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آهنگسازان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">عصر</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">خود</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">استفاده</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">کند</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">برنامه</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">گلها</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">با</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">حضور</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">هنرمندان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بزرگی</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:200%"><font size="2" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 200%; "></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">چون</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">ابوالحسن</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">صبا</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">و</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">غلامحسین</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">بنان</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">آغاز</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; "> </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; ">شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; "><span dir="LTR"></span> .</span></b></font></p></div> text/html 2012-09-02T18:56:51+01:00 dr-taba-naeini.mihanblog.com خلیل صارمی نایینی « ناصر » (مشاهیرمعاصر نائین) 1 . http://dr-taba-naeini.mihanblog.com/post/9 <div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="2" color="#ff0000">تحقیق شماره 3</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="2">(مشاهیر معاصر نایین )</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="2">استاد راهنما:خلیل صارمی نایینی « ناصر »</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="2">محقق : ابو الفضل پور بافرانی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="2">بهار 1391</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="2">کلاس 103</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="2">دبیرستان شهید چمران نایین</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="2"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net2.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net"></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><b>فهرست عناوین</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2" color="#ff6600"><b>1 - داوود خان پیرنیا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2" color="#ff6600"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2" color="#ff6600"><b>2 - استاد حبیب یغمایی</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: left;"><font color="#993399">www.ostadnaser.ir</font></div> text/html 2012-08-15T18:10:58+01:00 dr-taba-naeini.mihanblog.com خلیل صارمی نایینی « ناصر » مشاهیر نایین2. http://dr-taba-naeini.mihanblog.com/post/8 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;text-indent:1.95pt; line-height:12.0pt;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#33CC00"><img src="http://mandegar.tarikhema.ir/images/2011/11/Dr_Hossein_Fatemi2.png" alt="زندگانی دکتر حسین فاطمی | عکس و تصاویر | www.Tarikhema.ir"></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;text-indent:1.95pt; line-height:12.0pt;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 1.95pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; "><font color="#3333ff">دستگیری دکتر فاطمی</font></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">رژیم همه جا به شدت به دنبال دكتر فاطمی می گشت و سرانجام سروان جلیلوند كه همان روز به درجه سرگردی رسید به رئیس شهربانی گزارش داد كه مرد مشكوكی در خانه روبری خانه خواهرش زندگی می كند و شاید افسر توده ای باشد . سرگرد مولوی زنگ منزل را به صدا در آورد و دكتر فاطمی كه منتظر دكتر محسنی بود در را باز كرد و با سرگرد مولوی روبرو شد.دكتر محسنی و همسرش كه از سر كوچه شاهد ماجرا بودند دو دستی بر سرشان می كوبند و از آنجا فرار كرده و به خارج از كشور می روند. مولوی ابتدا با قساوت تمام با هفت تیر بر سر دكتر فاطمی می كوبد و با همان لباس منزل او را به نزد نصیری می برد.نصیری ابتدا به دكتر فاطمی بد دهنی می كند و دكتر فاطمی در جواب می گوید ما برای مملكت به جز خدمت كاری نكرده ایم،آینده این را به شما اثبات می كند و در جواب ناسزای نصیری می گوید تیمسار شما مودب تر صحبت كنید و نصیری در جواب چنان با مشت به صورت دكتر فاطمی&nbsp; می كوبد كه تمام صورت ولباس دكتر فاطمی&nbsp; پر خون می شود ودماغ او می شكند.مولوی كه همان روز سرهنگ می شود، در آن روز فحش ها از بختیار می خورد كه چرا دكتر فاطمی را زنده آورده است و اشرف نیز كه چون ماده ببری خشمگین است مصرانه از بختیار می خواهد كه سریعتر او را به قتل برساند در دفتر تیمور بختیار او اسلحه اش را به سمت سر دكتر فاطمی نشانه می رود و سپس به سقف شلیك می كند كه موجب وحشت شدید دكتر فاطمی می شود.</span></b></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 1.5pt; line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#33CC00"><o:p><img src="http://mandegar.tarikhema.ir/images/2011/11/DrHosseinFatemi3.jpg" alt="زندگانی دکتر حسین فاطمی | عکس و تصاویر | www.Tarikhema.ir"></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;text-indent:1.95pt; line-height:12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;text-indent:1.95pt; line-height:12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; "><font color="#3333ff">صحنه سازی برای قتل دكتر فاطمی به دست نیروهای خود جوش</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:12.0pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">یكی از فجیع ترین جنایات پهلوی هنگام دستگیری دكتر فاطمی رخ می دهد و هنگامی كه دكتر فاطمی از پله های شهربانی به پائین می آید شعبان بی مخ و اوباش وی از قبیل اكبر گیلیكه ای و... با هماهنگی تیموربختیار پای پله های شهربانی با چاقو بر سر دكتر فاطمی می ریزند و اگر فداكاری خواهراز جان گذشته دكتر فاطمی بانو سلطنت فاطمی نبود كار او را همان جا می ساختند اماخواهر از جان گذشته اش خود را بر روی او می اندازد و در این مراحم ملوكانه&nbsp; چندین ضربه چاقو نصیب&nbsp; او و چندین ضربه هم&nbsp; نصیب&nbsp; دكترفاطمی می شود و حال بیمار دكترفاطمی را چند برابر بد می نماید و این خبر به همه جهان مخابره می شود و شاه هم برای جلوگیری&nbsp; از افتضاح بیشتر دستور می دهد به هر قیمت باید زنده بماند. پس از دستگیری دكتر فاطمی جلادان چهره كریه خود را نمایان تر می كنند.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:12.0pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">در چهارشنبه سوری (23 اسفند 1332)اشرف و علیرضا&nbsp; در زندان&nbsp; حضور می یابند و &nbsp;امیر مختار كریم پور شیرازی شاعر وروزنامه نگار ملی&nbsp; كه از او نیز كینه شدیدی را به دل داشته اند را به مناسبت چهارشنبه سوری&nbsp;آتش می زنند و بی نام و نشان در گورستان مسگر آباد دفن می كنند.جلادان پس از این جنایات جشن&nbsp; مجللی در قصر می گیرند و با این جنایت فجیع كه كمتر نمونه آن را&nbsp; می توان یافت به راستی وجود و باطن خود را افشا می كنند ونیز نشان&nbsp;می دهند كه با دكتر فاطمی چگونه خواهند بود...</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">چرچیل طی نامه محرمانه ای به تاریخ30 سپتامبر 1953 از شاه می خواهد حال كه مصدق در كودتا كشته نشده است از اعدام اوصرف نظر كند اما&nbsp;&nbsp; در باره دكتر فاطمی چنین می نویسد:برای فاطمی بهترین جواب اعدام است تا زمانی كه این افراد زنده و در&nbsp; ایران هستند امكان ضد كودتا وجود دارد...</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:12.0pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">سر دنیس رایت سفیر بازگشته انگلیس به بختیار چنین می گوید:در نخستین فرصت مشتی به دهان او بكوب تا بداند هیبت امپراطوری بازی كردنی نیست...</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:12.0pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">شاه در ملاقات با كرومیت روزولت مامورسیا و عامل كودتای 28مرداد جنین می گوید من تاج وتختم را مدیون خدا،ملت،ارتشم و شخص شما هستم...و درباره نحوه برخورد با مصدق و یارانش برای مصدق 3 سال و برای ریاحی 2 سال زندان در نظر می گیرد و در ادامه چنین می گوید:فقط یك استثنا وجود دارد و او دكتر حسین فاطمی است...او پس از دستگیری اعدام خواهد شد..</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:12.0pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">در این هنگام كه حكم اعدام دكتر فاطمی تائید شده بود دربار شدیدا" میل داشت تا از او توبه نامه ای بگیرد و سرهنگ زیبایی شدیدا" او را تحت فشار می گذاشت از جمله اقدامات آنها این بود كه هنگامی كه می خواست كمی بخوابد&nbsp; ناگهان سر و صدای شدیدی به راه می انداختند و خواب را بر او حرام می كردند. دكتر فاطمی&nbsp; در این هنگام در تب می سوخت فشار خون و ضربان قلب بسیار بدی هم داشت و جلادان بجای مداوای او اتاق او را بسیار گرم می كردند و دكتر فاطمی به شدت عرق می كرد و این بار ناگهان در را باز می كردند و این باردكتر فاطمی از سرما می لرزید اما مانند كوه مقاوم و استوار باقی ماند و حتی از سایر دوستان انتقاد می كرد كه چرا از خود ضعف نشان می دهند ودر زندان درباره خودش گفت كه شیر را هرچند در زنجیر نگه دارند گربه نمی شود. اودر زندان مختصر ارتباطی از طریق نامه با آیت ا... زنجانی كه نهضت مقاومت ملی به پایمردی او تشكیل شده بود پیدا كردو آیت ا... زنجانی تلاش بسیاری را در تعیین وكیل و تقبل هزینه های دادگاه دكتر فاطمی نمود و در این ارتباطات برگهای زرین دیگری در پرونده دكتر فاطمی&nbsp; ثبت شد.با تلاش پیگیر آیت ا.. زنجانی&nbsp;سرتیپ قلعه بیگی&nbsp;با شرافت تمام بدون دریافت وجهی وكالت دكتر فاطمی را پذیرفت و در ابتدا كه فكر می كرد شاید مفید واقع شود تلاش فراوانی كرد و&nbsp;شهید زاده&nbsp;وكیل دادگستری نیز در تهیه لایحه دفاعی بدون دریافت وجهی بسیار كمك كرد..</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:12.0pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">روز 7 مهر ماه 1333 دكتر فاطمی را در حالی كه از درد به خود می پیچید روی برانكارد به دادگاه نظامی منتقل كردند.وكیل او سرتیپ قلعه بیگی از دادگاه خواست تا قاضی و دادستان از محل زندان كه نزدیك هم بود دیدن نمایند تا آثار استفراغ خون شب قبل دكتر فاطمی را مشاهده نمایند و به آنها اثبات شود كه در این شرایط محاكمه او غیر قانونی است اما پزشكان خائن سرلشكر دكتر خوشنویسان، سرلشكر دكتر&nbsp; ایادی،سرتیپ دكتر مقبل وسرهنگ دكتر تد ین با وجود استفراغ خون شب قبل اعلام نمودند كه او در سلامت است و وكیل&nbsp; او نیز پس از زمان تنفس دیگر به دادگاه باز نگشت و برای آن كه سریعتر كار تمام شود وكیل دكتر شایگان و مهندس رضوی را كه حتی تا آن موقع پرونده را ندیده بود به عنوان وكیل تسخیریش انتخاب كردند وآزموده جلاد&nbsp;كه به روزگار خود كس از او منفورتر نبود و او را((&nbsp;آ یشمن ایران)) نامیدند در حالی كه حتی محاكمه مصدق هم علنی بود از دادگاه خواست تا محاكمه دكتر فاطمی سری و غیر علنی باشد و سرانجام حكم دستوری اعدام دكتر فاطمی صادر شد.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">رئیس دادگاه اولیه سرتیپ قطبی ورئیس دادگاه تجدید نظرسرلشكرمزین بود وتقاضای فرجام هم رد شد.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">دكترفاطمی در روزهای اول برای نوشتن چند صفحه از لایحه دفاعی خود در حالی كه 3 هفته پس از مطبوعات از ادعانامه دادستان اطلاع پیدا كرده بود تا دو سه روز دست به قلم نبرد وشدیدا"تب كرده و به حالت ضعف افتاد.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: normal; "><b></b></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; font-size: medium; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 12pt; background-color: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: normal; "><b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; "><font color="#663366">معاونت پرورشی و تربیت بدنی شهید چمران نایین</font></span></b></b></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 12pt; background-color: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: normal; "><b><font size="2" color="#993399">www.ostadnaser.ir</font></b></b></p><p></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;text-indent:1.95pt; line-height:12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" color="#33cc00" face="Arial, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></p> text/html 2012-08-14T19:19:14+01:00 dr-taba-naeini.mihanblog.com خلیل صارمی نایینی « ناصر » مشاهیر نایین 1 http://dr-taba-naeini.mihanblog.com/post/7 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:396.75pt"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; "><font class="Apple-style-span" size="2" color="#ff0000"><b>تحقیق شماره 2</b></font><span class="Apple-style-span" style="font-size: 28pt;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:396.75pt"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; "><font class="Apple-style-span" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:396.75pt"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; "><b><font class="Apple-style-span" size="3">مشاهیر شهرستان نایین<o:p></o:p></font></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:396.75pt"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; "><b><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:396.75pt"><b><font class="Apple-style-span" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; ">استاد راهنما:اقای </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; ">خلیل صارمی</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; "><o:p></o:p></span></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:396.75pt"><b><font class="Apple-style-span" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; "><br></span></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:396.75pt"><b><font class="Apple-style-span" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 12px; font-weight: normal; "><b><font class="Apple-style-span" size="3">محققان:</font></b></span></span></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:396.75pt"><b><font class="Apple-style-span" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; "><br></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:240.0pt 394.5pt 397.5pt"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; "><b><font class="Apple-style-span" size="3">محمد حسین بنیادی ، محمد رضا عطایی،مهدی اسماعیلی&nbsp;</font></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:240.0pt 394.5pt 397.5pt"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; "><b><font class="Apple-style-span" size="3">و حسین خسروانی<o:p></o:p></font></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:240.0pt 394.5pt 397.5pt"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; "><b><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:240.0pt 394.5pt 397.5pt"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; "><b><font class="Apple-style-span" size="3">کلاس:102<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:240.0pt 394.5pt 397.5pt"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; "><b><font class="Apple-style-span" size="3">دبیرستان :چمران<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:240.0pt 394.5pt 397.5pt"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; "><b><font class="Apple-style-span" size="3">سال تحصیلی:91-1390</font></b></span><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:240.0pt 394.5pt 397.5pt"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; "><b><font class="Apple-style-span" size="3"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net2.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net"></font></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:240.0pt 394.5pt 397.5pt"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: IranNastaliq, serif; "><font class="Apple-style-span"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; font-size: medium; line-height: 115%; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; ">تقدیر و تشکر:<o:p></o:p></span></font></p><font class="Apple-style-span"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; ">از جناب آقای خلیل صارمی معاونت پرورشی بزرگوارتشکر میکنیم.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; "><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff" size="3">فهرست عناوین</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#ff6600"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; ">بخش اول :زندگی نا مه ی&nbsp; حاج سید سعید طباطبایی نایینی</span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#ff6600"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; "><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; ">بخش دوم : زندگی نامه ی &nbsp;دکتر حسین فاطمی نایینی</span></span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#ff6600"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; "><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; "><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; ">بخش سوم &nbsp;: زندگی نامه ی دکتر&nbsp; غلام حسین مصاحب نایینی</span></span></span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "></p><div style="text-align: center; font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: IranNastaliq, serif; font-weight: normal; "><b><font class="Apple-style-span" size="4" color="#3333ff"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; display: inline !important; "><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; "><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; "><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; "><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; "></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; display: inline !important; "><b><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">زندگینامه ی حاج سید سعید طباطبایی</span></b></p></font></b></span><p style="color: rgb(255, 102, 0); "></p></div><div style="text-align: right; "><span lang="AR-SA" style="font-weight: bold; font-family: Arial, sans-serif; ">کسانی که به مشهد مقدس مشرف شده اند داخل مسجد گوهرشادوجنب منبر بسیار زیبایی که به سبک وسیاق منبر مسجد جامع نایین که سازنده هر دو منبرشاه محمود کرمانی ساخته شده است لوحی فلزی مشاهده خواهند کرد که وقف نامه حاج سید سعید طباطبایی نایینی می باشد سالیان قبل به گفته سالخوردگان اصل وقف نامه خطی درهمین مکان کنار منبر موجود بوده که اکنون در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری میشود.در پیشرفت فکری وروشن بینی رجال نایین همین نکته کافی است که نه تنهاامور سیاسی وعلمی کشور به دست این فرزانگان اداره می شده بلکه تأسیس مراکز آموزشی نیز از دستآورد های حیات رجال نایین می باشد.شهراصفهان با این همه وسعت و آبادانی ومعروفیت باز هم از نظر پیشرفت علمی وتأسیس مدارس جدید به سبک مدارس اروپایی مدیون بزرگ مردی نایینی است که نامش در تاریخ فرهنگ اصفهان جاودانه است</span><font class="Apple-style-span"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></b></font><span dir="LTR" style="font-weight: bold; font-family: Arial, sans-serif; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div><p></p> <font class="Apple-style-span" style="line-height: 115%; " size="3"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; ">حاج سید سعید طباطبایی نایینی فرزند سید نصرا.. طباطبایی نایینی درسال 1255شمسی در نایین به دنیا آمد واز دوران کودکی چون در خانواده ای فاضل به دنیاآمده بود در کنار پرورش خانوادگی از محضر علمای نایین درک فیض نموده در اوان جوانی با برادرش میرزا جعفر به اصفهان رفت ونزدیک به 53 سال از عمر خود را در اصفهان گذراند وسپس رهسپار مشهد شد وتا آخر عمر یعنی تا سال 1337شمسی در مشهد ساکن بود ازنکات مهم علمی وفرهنگی زندگی حاج سیدسعید طباطبایی مسافرت وی به عتبات عالیات ودرک محضر آیت ا...نایینی وکسب فیض علمی وغنای فکری وروحی از ایشان بوده که نتیجه آن تصمیم در ارتقای فکر وفهم ودانش اطفال ایران بود که با الطبع سعادت وسلامت جامعه رادرپی خواهد داشت لذا پس از بازگشت به ایران در اصفهان مدرسه گل بهار را تأسیس نمودکه اولین مدرسه به سبک مدارس جدید در استان اصفهان می باشد مرحوم طباطبایی در قسمتی از نظام نامه تا سیس مدرسه گل بهار که از دستاورد های علمی و حیاتی ایشان می باشد به طرح دید گاه های بسیار ارزشمندی می پردازد که برای نشان دادن اوج اهمیت آن قسمتی ازآن عینا درج می شود</span><font class="Apple-style-span"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></b></font><span style="font-weight: bold; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></span></div></font><div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: right; "><font class="Apple-style-span" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%;"><b>« </b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; line-height: 115%; ">اجتماعات بشر برای پایداری و برقراری ناگزیر از روحی است که بدون آن زیست ننماید و بر فرض بقا چون جسد بی روحی باشد که حرارت دهر بلکه تبدیلات عناصر آنها را نیست و نابود سازد ملتی که به فلسفه اجتماعات پی نبرده ومعارفش ارتقا نیافته درختی را ماند بی ریشه که خفیف ترین نسیمی آن را از زمین برکند و شاخه هایش را به اطراف پراکنده سازد مدنیت هر قوم متفرع بر اخلاق افراد استتا زمانی که صفات رذیله و عادات ناپسندیده در افراد ملت نفوذ ننموده و در قلوب ایشان جای گیر نگشته باشد قومیت آنها محفوظ و مستحکم ماند ولی به محض آنکه خصلت های نیکوی آن مدینه به در رود و اهالی آن را وداع گوید طوفان های نفاق و شقاق از افق ذلت آن ملت وزیدن کند آشیان ها خراب و آبادی ها را ویران کند چندی نگذرد که از آنملت نام و نشان باقی نماند بلی یگانه حافظ مدنیت و ملیت هر قوم معارف ایشان است که می تواند استقلال ملل مختلفه را در سایه درأ یت خود نگهداری کند و با وجود اختلاف عادات و رسوم و مناسبات آنها را نگاهبان باشد پس بزرگترین خدمت به عالم بشریت ،تمدن و وطن خدمت در راه معارف است که بدین وسیله می توان راه مقصود را به دست آورد</span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span></b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%;"><b> .»&nbsp;</b></span></font></div><font class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, sans-serif; " size="3"><div style="text-align: right; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; line-height: 115%; ">مرحوم طباطبایی با این شیوه و طرز تفکر اقدام به تأسیس مدرسه گل بهار دراصفهان نمود و در سال 1291 شمسی به مدیریت مرحوم حاج سید ضیاء الدین جناب تأسیس چنان مدرسه ای که به شیوه ی مدارس مدرن اداره می شد گامی مهم به شمار می آید آن همدر روزگاری که جهل و فقر و بی سوادی و عدم امکانات بهداشتی و معیشتی و علمی بیدادمی کرد با فقدان کتاب و معلم و از همه مهمتر عدم آگاهی مردم نسبت به ارزش و اهمیت علم و دانش این اقدام قابل تحسین و ستایش می باشد</span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span></b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%;"><b> .</b></span></div> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; line-height: 115%; "><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; line-height: normal; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; line-height: 115%; ">دلسوزی و دور اندیشی حاج سیدسعید طباطبایی پس از تأسیس مدرسه باعث شد که برای سهولت دسترسی طالبان علم و دانش وکودکان و نوباوگان به وسایل و ادوات تعلیم و تربیت اقدام به تأسیس چاپخانه گلبهارنمود و خود به تألیف کتاب های مهم درسی همت گماشت و در چاپخانه ای که تأسیس کردهبود به چاپ می رساند و در مدرسه ای که تأسیس کرده بود تدریس می کرد .تأسیس مدرسه وچاپخانه گل بهار تنها اقدام فرهنگی مرحوم طباطبایی نبوده است این بزرگ مرد در راه برگزیده خود به حدی شایق وکوشا بود که وسعت وکثرت دانش آموزان باعث افزایش شعباتی بر مدرسه گل بهار شد.ودر اندک زمانی بیش از 3000دانش آموز در مدرسه گل بهار تربیت شدند وعلاوه بر شعبات مدرسه گل بهار مؤسس وبانی واحیاء مدارس ذیل در اصفهان گردید</span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span></b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%;"><b>.</b></span></span></div></span><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%;"><b>1-</b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; line-height: 115%; ">مدرسه نوریه:سال تأسیس 1287شمسی با مدیریت حاج سید سعید طباطبایی وهمت شیخ ابراهیم دری نزدیک دروازه حسن آباد</span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%;"><b>2-</b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; line-height: 115%; ">مدرسه ترقی:سال تأسیس1288شمسی در محل منزل معین الشریعه مقابل درب امامزاده احمد اصفهان</span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%;"><b>3-</b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; line-height: 115%; ">مدرسه گل بهار:سال تأسیس1291شمسی به مدیریت مرحوم ضیاءالدین جناب در محله گل بهار که بیانشد</span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%;"><b>4-</b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; line-height: 115%; ">مدرسه باقریه:در سال1288شمسی به مدیریت سید هاشم عدنانی احیاء وجزءشعبات گل بهار گردید(مدرسه فوق به همت حاج میرزا باقرخان مشیرالملک نایینی تأسیس شد</span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span></b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%;"><b>)</b></span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%;"><b>5-</b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; line-height: 115%; ">مدرس اناث گل بهار در سال 1294شمسی جهت تعلیم وتربیت دختران وبه مدیریت بی بی خانم جناب تأسیس شد</span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span></b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%;"><b>.</b></span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%;"><b>6- </b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; line-height: 115%; ">مدرسه بلدیه در سال 1294 که تحت نظامت میرزا حسن خان بود شعبه گل بهار در محله چهارسوق گردید</span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span></b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%;"><b>.</b></span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%;"><b>7- </b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; line-height: 115%; ">مدرسه احمدیه در سال 1296 در محله مسجد شاه با مدیریت حاج سید سعید افتتاح و به نام شعبه گل بهار موسوم وبه فعالیت خودادامه داد</span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span></b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%;"><b>.</b></span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%;"><b>8-</b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; line-height: 115%; ">مدرسه شهشهانی در سال 1296در نزدیکی محله شهشهان با مدیریت آمیرزاعباس نحوی جزء شعبات گل بهار گردید</span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span></b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%;"><b>.</b></span></div> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; line-height: 115%; "><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; line-height: normal; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; line-height: 115%; ">این فقط فهرست مدارس اصفهان بود که به دست حاج سید سعید طباطبایی نایینی تأسیس شده است از دیگر اقدامات ارزشمند ایشان تأسیس اکابرمجانی است که تحت حمایت شرکت علمیه گل بهار تأسیس گردیده است .گذشته از مراکز آموزشی مرحوم طباطبایی قرائت خانه ای با همت مرحوم جناب در سال 1293 به صورت مجانی تأسیس کرد همچنین چاپخانه گل بهار بسیاری از کتاب های ارزشمند علمی را به صورت سنگی چاپ کرده است.ایشان پس از مهاجرت به مشهد نیز در کنار آستان مقدس امام رضا(ع)کتابخانه مسجدگوهرشاد را تأسیس کرد ومجموعه نفیس کتابخانه شخصی خودرا که بالغ بر5000جلد کتاب خطی وچاپی بود بر آن وقف کرد تاعلاقه مندان علم ودانش از آن بهره مند شوند .حاج سیدسعید طباطبایی پس از عمری تلاش در راه نشر معارف در سن 72 سالگی در دیماه 1337شمسی وفات یافت.ودر پایین کتابخانه مسجد گوهرشاد به خاک سپرده شد.اگر از مراتب وطن دوستی وفضیلت وخیرخواهی حاج سیدسعید طباطبایی گفته شد شگفت نیست چراکه پرورش یافته دامان مادری خیرخواه ودور اندیش ودلسوز بود.ونمونه اثر خیر این بانوی فرزانه آب انباری است که در فاصله بین دروازه چهل دختران ودروازه پنجاهه جنب مجتمع مسکونی ثامن الحجج به نام این بانوی نیکوکار (آب انبار سلطان)بنا نهاده شده است</span><font class="Apple-style-span"><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span></b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%; "><b>.</b></span></font></span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; line-height: normal; "><font class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 115%; "><b><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 1.95pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font color="#3333ff"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; ">زندگی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; ">نامه ی دکتر حسین فاطمی&nbsp;نایینی</span></b></font><b style="color: rgb(102, 51, 255); "><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; text-indent: 1.95pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" color="#999900"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; "><img src="http://mandegar.tarikhema.ir/images/2011/11/Fatemi12.jpg" alt="زندگانی دکتر حسین فاطمی | عکس و تصاویر | www.Tarikhema.ir"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1.95pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">دردهم محرم سال 1296هجری شمسی پس از سه پسر ویك دختر آخرین فرزند سیف العلما روحانی خوش نام نائینی وسیده طوبی&nbsp;چشم به جهان گشود و نام او را حسین&nbsp; گذاشتند.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1.95pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">حسین از از كودكی استقلال ذاتی و اتكا به نفس خاصی داشت و غالبا لجاجت و كله شقی وی موجب اصطكاك وی با هم سالانش بود كه با پادرمیانی بزرگترها حل می شد.او پس از ورود به دبستان گلزار مورد توجه اكثر معلمان قرار گرفت و پدرش در هر فرصت در تعریف از این پسر چشم سیاه تند می گفت : "او سید حسینی است".پس از اتمام تحصیلات ابتدایی به همراه برادرش به اصفهان رفت ودرآنجا ضمن ادامه تحصیل در روزنامه باختر كه متعلق به برادرش بود شروع به فعالیت نمودو گوشه هایی از هوش و استعداد خویش را به نمایش گذاشت و تا به آنجا پیش رفت كه مورد تشویق كسانی چون ملك الشعرای بهار، حسام دولت آبادی و دبیر اعظم بهرامی قرار گرفت و سرانجام نیز با معرفی نامه آنان در روزنامه ستاره در تهران مشغول به كار شد.شبها در دفتر روزنامه می خوابید و با در آمد آن امرار معاش می كرد و هنوز بیست ساله نشده بود كه عملا" سردبیر روزنامه شدو مورد توجه همه حتی مسئولان سانسور شهربانی قرار گرفت وهمگی اذعان می كردند كه وی به زودی نویسنده چیره دستی خواهد شد .</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1.95pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">وی پس از مدتی به تقاضای مصرانه برادرش به اصفهان بازگشت و اداره روزنامه باختر را به عهده گرفت و در مقاله ای نمایندگان مجلس رضاشاهی را تلویحا"عروسك های خیمه شب بازی نامید و با توجه به سابقه شهربانی از او به زندان افتاد و مدتی هم با&nbsp; افراد شرور و خطرناك هم بند شد تا آنكه پس از شهریور 1320 همه زندانیان سیاسی از جمله حسین فاطمی از زندان آزاد شدند و او به تهران آمده و روزنامه باختر را مستقلا" در تهران راه اندازی نمود ودر اولین سر مقاله باخترعهد خویش را برای استقلال و آزادی ایران به همه نشان داد :</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1.95pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">(یكشنبه 14 تیرماه1321اولین سرمقاله باخترباعنوان(( خدا-ایران-آزادی)) به قلم حسین فاطمی):</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">بالاخره باید برویم&nbsp; به نزد پدران. می شود با روی سیاه رفت؟ مائیم و آیندگان! ، با خفت و خواری می توان در گور خفت؟ نه... این امر محال است...در راه انجام مقصود فداكاری می كنیم جانبازی می كنیم –و تا لب پرتگاه می رویم ولی مردانه می كوشیم...</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 2.55pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">اولین رودر رویی مستقیم وی با رژیم هنگامی رخ داد كه سهیلی در صدد محدود ساختن مطبوعات برآمد و او به تنهایی در برابر رژیم ایستاد و او را شاه سلطان حسین نامید و در 26 خرداد 1332 سرمقاله ای با عنوان&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>))</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">یا مرگ یا زندگی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>((</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">چنین نوشت</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">پیش از هرف چیز باید بداند مرگی كه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">می پذیرد حتما" قرین شرف و افتخار باشد همینطور است آن زندگی كه قبول می كند ودر پناه آن دقایق ایام را سپری می سازد با سرافرازی و شرف توام باشد...برخیز بیدار شو!&nbsp;&nbsp;این خواب طولانی ، افتخار را از دست تو گرفت ، تو مفتخر دنیا بودی...&nbsp;&nbsp;حیف از این نژاد كه سرور و سالار دنیا بوده منقرض شود ...</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 2.55pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">او در این مدت قلم را نه با دربار ونه با هیچ حزبی دیگری به معامله نگذاشت . پس از اتمام جنگ جهانی دوم به توصیه عده ای از بزرگان كه استعداد سرشار وی را مشاهده نموده&nbsp; بودند بین اعضای هیاتئ كه به پاریس اعزام می شد قرار گرفت و در آنجا با سختی و تنگدستی مشغول به تحصیل در رشته حقوق شد اما ارتباطش را با ایران قطع نكرد و همچنان مقالاتش را برای وطن می فرستاد و روزنامه های چاپ ایران را نیز دریافت می نمود. مهیج ترین مقالات وی در باره مساله آذربایجان نوشته شد. سرانجام پس از 3سال و چند ماه(از 1323 تا اواسط 1327 ) با رتبه عالی دكترای حقوق خود را با تز وضعیت كار در ایران از دانشگاه پاریس اخذ نمود و علاوه بر آن دیپلم مدرسه هوت اتود انترناسیونال را به ضمیمه دیپلم روزنامه نگاری كسب نمود . در این هنگام دوست بسیار عزیز وهمكار مطبوعاتیش محمد مسعود سردبیر&nbsp;مرد امروز&nbsp;ترور شد و این مساله موجب ناراحتی بسیار زیاد او شد.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 2.55pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">پس از بازگشت به ایران مورد استقبال گسترده قرار گرفت اما فقط به دنبال همراهی با&nbsp;مصدق&nbsp;رفت وپس از مدتی امتیاز روزنامه پرمعنای باخترامروز به نام او صادر شد. در هشتم مرداد ماه 1328 اولین سرمقاله باختر امروز با عنوان یا مرگ یا آزادی به قلم دكتر فاطمی منتشر شد و بخش هایی از آن چنین بود:</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 2.55pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">باختر امروز با همان تهور دیروز ((باختر)) با همان جسارت و بی پروایی از مصالح&nbsp;علف خورها و با پرهنه ها دفاع خواهد كرد...</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 2.55pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">اما بیش از چند شماره از انتشار آن نگذشته بود كه در 12 مرداد 1328 مقاله ای تحت عنوان این دزدها بازهم سواری می خواهند كار آن را به توقیف كشاند.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; text-indent: 1.95pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; "><font color="#3333ff">تشكیل جبهه ملی به پیشنهاد دكتر فاطمی</font></span></b><b style="color: rgb(102, 51, 255); "><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 2.55pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">این هنگام مصادف بود با اتمام مجلس پانزدهم و بازگشت&nbsp;دكتر مصدق&nbsp;به صحنه مبارزه و بزرگترین مشكل آزاد نبودن انتخابات بود كه با مداخله شاه و ارتش در انتخابات صورت می گرفت ونیز قرارداد ننگین گس- گلشائیان در مجلس بود كه نامه دكتر مصدق خطاب به برخی نمایندگان وحملات شدید باخترامروزتا حدی آن را متوقف كرده بود و همه منتظر نتیجه مجلس شانزدهم بودند.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 2.55pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">دكتر مصدق در این باره در خاطرات خود می گوید:در انتخابات دوره شانزدهم تقنینیه كه باز دولت در همه جا دخالت می نمود شادروان دكتر حسین فاطمی با من مذاكره نمود كه برای آزادی انتخابات فكری بكنیم و بعد همان نماینده مخالف با قرارداد آمد و گفت اگر شما در انتخابات دخالت نكنید از نمایندگان مجلس پانزدهم و مخالف قرارداد حتی یك نفر هم وارد مجلس نخواهد شد. فاطمی همچنین همكاری برخی مدیران جرائد را نیز جلب كرد.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 2.55pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">و به این ترتیب دكتر مصدق برای آزادی انتخابات وارد میدان می شود.و طی بیانیه ای از مردم می خواهد كه او و یارانش را تنها نگذارند...و در روز 22 مهرماه در دربار تحصن كنند.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 2.55pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">صبح روز جمعه 22 مهر ماه 1328 مردم دسته دسته در اعتراض به تقلب در انتخابات&nbsp; به دنبال دكتر مصدق و دكتر فاطمی و برخی دیگر از یاران آنان درخیابان كاخ اجتماع می كنند و20 نفر به نمایندگی ازآنان ازجمله دكترمصدق ودكتر فاطمی در دربار متحصن می شوند و حتی دست به اعتصاب غذا می زنند اما سرانجام بدون نتیجه تحصن را رها می كنندو مصدق با دلگیری به احمد آباد تبعید می گردد ولی در همین هنگام اعلامیه دكتر فاطمی كه در آن دربار و هیات حاكمه محكوم شناخته می شوند و انتخابات (دوره شانزدهم) غیر قانونی اعلام می گردد به مصدق جان تازه ای&nbsp; بخشید.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 2.55pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">در این هنگام مصدق كه در تبعید احمد آباد به سر می برد متحصنین دربار را به احمد آباد دعوت نمود و دكتر فاطمی ضمن نطقی چنین اظهار داشت:</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 2.55pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">اكنون كه فوائد كاردسته جمعی برعموم رفقا روشن گردید وقدرت نفوذ واتحاد و وحدت بر همه معلوم گردید،چه خوب است این عده برای انجام كارهای مهم سیاسی و مملكتی دست به دست هم داده به نام(( جبهه ملی))تحت نظم و دیسیپلین خاصی شروع به مبارزات برای پیشبرد اهداف مختلف نمائیم.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 2.55pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">از آن پس دكتر فاطمی سرپرست كمیسیون تبلیغات جبهه ملی شد و باختر امروز به عنوان&nbsp;(( ارگان جبهه ملی ایران ))به فعالیتش ادامه داد.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 2.55pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">در اولین مقاله پس از تشكیل جبهه ملی دكتر فاطمی می نویسد:...مبارزین راه آزادی جبهه ملی را تشكیل دادند...دكتر مصدق پیشوای بزرگ ملی ایران كه نیم قرن تمام در راه منافع مردم محروم این كشور مبارزه كرده است اكنون بیش از پیش خودش را در اختیار ملت گذارده است...این جبهه پرچمدار آزادی و طرفدار قانون اساسی و دشمن زورگویی و دزدی و رشوه خواری است مساعی این جبهه در این راه به كار خواهد رفت كه قیافه مسخ دموكراسی كاغذی دروغین فعلی را به صورت واقعی بیرون آورد...من اقرار می كنم كه هیچ وقت به لذت امروز مقاله ننوشته ام امروز مانند عاشقی كه پس از سالهای مفارقت و هجران به وصل معشوق خود رسیده است در عین شوق و شعف این سطور را به پایان می برم...</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 2.55pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">دكتر فاطمی همچنین مورد توجه&nbsp;اشرف&nbsp;خواهر شاه قرار گرفت او صیاد جوانانی بود كه در ناحیه شان ذوق و استعدادی می دید، اشرف اصرار داشت كه دكتر فاطمی در حلقه یاران او در آید و در این راه حاضر بود هر امكانی را در اختیارش بگذارد و این برای كسی كه تازه می خواست وارد زندگی جدی سیاسی شود بهترین موقعیت بود و پیش از دكتر فاطمی بسیاری در این دام افتاده بودند اما دكتر فاطمی در معامله با خود و روزگار نام نیك را برگزید.او پس از تشكیل جبهه ملی تمام تلاش خود را بر سرشكل گیری جبهه ملی گذاشت و پس از آن كه انتخابات دوره شانزدهم تهران به دلیل رسوایی بیش از حد باطل اعلام شد به عنوان یكی از نمایندگان جبهه ملی به به همراه دكتر مصدق كه رای اول تهران را به خود اختصاص داده بود وارد مجلس شد و مبارزه افتخار آمیز خود را پشت سر پیشوا و مرادش دكتر مصدق آغاز كرد در حقیقت دكتر فاطمی موتور لوكوموتیوی بود كه مصدق نحیف و پیر را در صدر نشانده بود و پیش می رفت و مردم به درستی تشخیص&nbsp;&nbsp; دادند كه صدای مصدق كه از لابلای&nbsp; سطور باختر امروز به گوش&nbsp; می رسد تنها كسی است&nbsp; كه در مقابل ایجاد یك&nbsp; دیكتاتوری&nbsp; تازه&nbsp; می ایستد</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 2.55pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">وبه این ترتیب مبارزه مصدق و یارانش كه از آن بوی نفت به مشام می رسید آغاز شد&nbsp;و آنان مخالفت خود را با قرارداد گس-گلشائیان كه دولت انگلیس را تا سال 1993 در غارت منابع ایران آسوده خاطر می ساخت آغاز نمودند و این در حالی بود كه شاه به انگلیسیها قول داده بودكه كه با گرفتن اختیار انحلال مجلسین خواهد توانست لایحه نفت گس- گلشائیان را از تصویب بگذراندوچون حسین علاء كاری از پیش نبرد با فشار اربابان خارجی تیمسار رزم آرا بر سر كار آمد تا با فشار و دیكتاتوری منافع اربابان خارجی را تامین نمایدو او خود نیز رویاهای بزرگی در سر داشت.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 2.55pt; line-height: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">مصدق و یارانش قاطعانه در برابر رزم آرا ایستادند و عملا كار او رامتوقف كردندو رزم آرا سرانجام صبحی زود به تنهایی به منزل دكتر فاطمی رفت تا شاید او را نیز مانند بسیاری دیگر با وعده و وعید و یا سخن گفتن ا ز اصلاحات بفریبد اما دكتر فاطمی باز هم دكتر فاطمی ماند وفریب نخورد و تا آنجا پیش رفت كه رزم آرا دستور توقیف او را صادر كرد اما دكتر فاطمی از آن كه بود عزیز تر شد و با اعتصاب دانشجویان سرانجام آزاد شد.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></b></p> <b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; ">در بهار 1329و در اوج این مبارزات مصدق سخن دكتر فاطمی را كه می گفت برای این كارها وقت ندارم را نشنیده گرفت و او را كه بیش از سی سال داشت بر سر سفره عقد نشاند،عروس پریوش دختر 22 ساله سرهنگ سطوتی بود،&nbsp;</span></b></b></span></font></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 16px; font-weight: normal; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; ">سال بعد خدا فرزندی به او عطا نمود كه او را علی نام نهاد.</span></b></span></div><div style="text-align: left;"><b style="font-size: 11px; line-height: normal; "><b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; font-size: medium; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 12pt; background-color: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; "><font color="#663366">معاونت پرورشی و تربیت بدنی شهید چمران نایین</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 12pt; background-color: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="2" color="#993399">www.ostadnaser.ir</font></p></b></b></div></span></font> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--><p></p></font><p></p></div> text/html 2012-08-06T20:53:08+01:00 dr-taba-naeini.mihanblog.com خلیل صارمی نایینی « ناصر » فرزندان آفتاب2 http://dr-taba-naeini.mihanblog.com/post/5 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff" size="3"><b>مرحوم دكتر سید محمدرضا جلالی نائینی</b></font></span><span dir="LTR" style="font-weight: bold; color: rgb(51, 204, 0); "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-weight: bold; color: rgb(51, 204, 0); font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" color="#33cc00" style="font-weight: bold; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font class="Apple-style-span" color="#33cc00" style="font-weight: bold; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</font><font class="Apple-style-span" size="2"><b><font color="#00cccc">&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font></span><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">مرحوم دكتر سیدمحمدرضا جلالی نائینی ،ادیب ، نویسنده ، روزنامه نگار ،‌سیاستمدار ، حافظ شناس ، قاضی و وكیل پایه یك دادگستری در سال 1297 شمسی ( به روایت مرحوم بلاغی تاریخ تولد جلالی نائینی ، در سال 1293 بوده است</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">وی فرزند سید حسن جلالی و نوه میر سید حسین است كه از زهّاد مشهور و محترم و جلیل القدر نائین بوده است</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">به نوشته مرحوم امامی نائینی ، دكتر جلالی پس از فراگیری تحصیلات قدیمه به اصفهان آمد و پس از پایان دبیرستان در سال 1318 از دانشگاه تهران در رشته قضائی فارغ التحصیل شد . ایشان بلافاصله پس از پایان تحصیلات وارد فعالیت روزنامه نگاری شد و از همان آغازبا كمك چند نفر از دوستانو همفكرانش از جمله دكتر فاطمی و عباس خلیلی و احمد ملكی و ... برای آزادی انتخابات تلاش گسترده ای را آغاز كرد و لحظه ای از پای ننشست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">مرحوم جلالی نائینی از بانیان و موسسین كانون وكلای دادگستری است. و سال ها ریاست این كانون را بر عهده داشته است و در این سمت توانست از بسیاری از سوءاستفاده ها و حق كشی ها جلوگیری كند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">از فعالیت های روزنامه نگاری مرحوم جلالی انتشار روزنامه (كشور) است كه به طور مستقیم به انتشار آن اقدام نمود. در انتشار روزنامه (باختر امروز) نیزبامرحوم دكترحسین فاطمی همكاری نزدیك ومداوم داشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span>&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">دكتر جلالی در فقه و<span>&nbsp;&nbsp;</span>اصول از شاگردان بسیار برجسته مرحوم سید محمد عصّار بود. مرحوم عصار بار ها در محافل و مجالس به مناسبت های مختلف از شاگرد مستعدش تجلیل كرده و او را ستوده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">جلالی در خارج از كشور نیز شهرت داشت و بیشتراین معروفیّت به خاطر آثاری بود كه درباره هند و تمدن و فرهنگ این شبه قاره تالیف و چاپ و منتشر كرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">تحقیقات و بررسی های پژوهش گرانه كه به اتفاق دكتر نذیر احمدحافظ شناس بزرگ هندی درباره حافظ انجام داده اند ، یكی ازمنابع قابل اعتماد وپژوهش گرانی است كه درباره حافظ و اشعار او تحقیق و بررسی می كنند. مرحوم سید محمدرضا جلالی نائینی از نویسندگان پركار و دقیقی است كه بیش از 40<span>&nbsp;&nbsp;</span>اثر حقیقی از وی چاپ و منتشر شده است. كلیّه این آثار در زمره كتب بسیار مهم وگران سنگی هستند كه برخی از آنان به چاپ های بعدی نیز رسیده اند ، این آثار به دو دسته تقسیم می شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">قسمت اول شامل كتب و رسالاتی هستندكه درارتباط باهندتالیف یاترجمه شده اند ،كه برخی ازاین آثارعبارت اند از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">ترجمه گرتیه (سرود های ریگ ودا ) درباره هند و هند شناسی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">ترجمه ، تصحیح ، تحقیق شامل پنجاه (او پانیشاد)با همكاری دكتر علّامه تاراچند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">اولین لغت نامه مختصر سانسكریت به فارسی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">طریقه گرونانگ و پیدایی آئیت سیك در زمینه هند شناسی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">تصحیح و ترجمه شرح حال جواهر لعل نهرو تالیف كتاب دكتر شوكلا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">تصحیح و بررسی كتاب پنج داستان (كلیله و دمنه) با همكاری دكتر تارا چند و سید حسن عابدی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">تصحیح و تحقیق و ترجمه فارسی كتاب مهابات در 40 جلد در مورد هند و هندشناسی.استخراج معانی لغات سانسكریت كتاب ماللهند تالیف ابوریحان بیرونی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">بخش دیگر آثار استاد جلالی نائینی عبارت اند از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">تاریخ جمع قرآن</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">ترجمه(تبكس الاصنام)تالیف هشام كلینی (تاریخ پرستش پیش از اسلام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">تصحیح الملل النحل عبدالكریم شهرستانی در 2 جلد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">ترجمه گفتار بوعلی در منطق و الهیات و طبقات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">تصحیح سه جلدازتفسیرمواهب علیه مولاناكمال الدین حسین كاشفی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">تصحیح بوستان سعدی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">تصحیح دقائق الحقائق تالیف سید احمد روحی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">تصحیح دیوان حافظ با همكاری دكتر نذیر احمد هندی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">مرحوم دكتر سید محمدرضا جلالی نائینی در بین مردم نائین از احترام خاصی برخوردار بود.تحقیقات و مطالعات مستمر و خستگی ناپذیر او از وی شخصیتی ممتاز ساخته كه در سایر كشورها (به خصوص هند) به عنوان دانشمندی فرهیخته مورد توجه و احترام قرار گرفت. مرحوم جلالی از اكثر دانشگاه های معتبر هند دارای درجه دكترای افتخاری بود و در هیئت های علمی دانشگاه های آن كشور از اعضاء ثابت به شمار می رفت.جلالی نائینی شخصیتی موجه و ممتاز است كه به اخلاق انسانی و اسلامی آراسته بود و شجاعت و صراحت او در بیان حقیقت زبانزد همگان بود. فاضل ارجمند آقای احمد امامی نائینی در حاشیه تحقیقات مرحوم حسین امامی نائینی می نویسد : ... نقش اساسی مرحوم جلالی در تشكیل جبهه ملّی و مخالفت با انتخابات فرمایشی در زمام داری قوام السلطنه و سخنان انتقادی بی پروای ایشان درنمایندگی مجلس سنا و انتقادات تندی كه از حكومت و اعضای خاندان پهلوی كردند ، نشان دهنده ی روح حقیقت دوستی و آزادی خواهی ایشان است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 204, 204); font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></b></font></p><font class="Apple-style-span" size="2"><b><font color="#00cccc"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span style="line-height: 17px; font-family: Calibri, sans-serif; "><font color="#00cccc"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 17px; font-family: Arial, sans-serif; ">سر انجام مرحوم دكتر جلالی در حدود سال 1389 دار فانی را وداع گفت و به رحمت ایزدی پیوست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 17px; font-family: Calibri, sans-serif; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#00cccc" size="2"><b><span style="line-height: 17px; font-family: Calibri, sans-serif; "><br></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><span style="line-height: 17px; font-family: Calibri, sans-serif; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#3333ff">مرحوم دكتر غلام حسین مصاحب نائینی</font></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 204, 204); font-size: small; font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;font-size: small; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" color="#00cccc"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font color="#00cccc"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">استاد دانشگاه، ریاضیدان، محقق و نویسنده مرحوم دكتر غلامحسین مصاحب نایینی در خانواده ای فاضل&nbsp; فرهنگی ومذهبی اهل محمدیه ی نایین درسال 1289 شمسی در تهران به دنیا آمد</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">پس از پایان تحصیلات ابتدایى و متوسطه در 1306 شمسی به خدمت وزارت معارف درآمد و تحصیلات خود را در فرانسه و انگلستان به پایان رساند و در 1327 شمسی موفق به اخذ درجه‏ى دكترا در ریاضیات، از دانشكده‏ى كمبریج شد. وى در جوانى، در 1309 ش مجله‏ى «ریاضیات عالى و مقدماتى» را در تهران تأسیس و منتشر نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">مرحوم مصاحب در طول خدمت عهده‏دار مشاغلى از جمله: ریاست كل تعلیمات عالیه و معاونت فنى وزارت آموزش و پرورش و ریاست دانشكده‏ى علوم دانشگاه ملى بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">ایشان نخستین كسى بود كه منطق صورت به معنى جدید، یعنى منطق ریاضى را وارد فضاى فكرى ایران كرد. او به زبانهاى عربى و فرانسوى و انگلیسى تسلط و با زبان آلمانى آشنایى كامل داشت. در علوم عربى و معقول و منقول تبحر و تحصیلات عمیق داشت به طورى كه به دریافت درجه‏ى اجتهاد نیز مفتخر گردیده بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">مصاحب در رسم‏الخط فارسى و ضبط علائم و حروف صاحب رأى و نظر بود. از عمده‏ترین كارهاى مصاحب تأسیس مؤسسه‏اى براى تحقیق در ریاضیات و تربیت ریاضیدانان بود كه توسط دانشگاه تربیت معلم به وجود آمد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">یكى از كارهاى اساسى مصاحب اقدام به تهیه «دایرةالمعارف فارسى»، با همكارى عده‏ى بسیارى از دانشمندان در رشته‏هاى گوناگون بود كه در 1334 شمسی سرپرستى آن را بر عهده گرفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">ریاضیدان، محقق و فرهنگى فرهیخته، فرزند دكتر على محمد مصاحب بعد از انجام تحصیلات مقدماتى وارد دارالمعلمین شد و دوره آن را پایان داد و سپس در دارالمعلمین عالى ثبت نام نمود و در رشته ریاضیات فارغ‏التحصیل شد و هم چنان تحصیلات خود را در رشته‏هاى گوناگون مانند فقه، اصول، الهیات و فلسفه ادامه داد و در هر كدام از رشته‏هاى یاد شده استاد مسلّم شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">استاد مصاحب خدمات ادارى خود را در وزارت فرهنگ آغاز كرد. چندى شغل دبیرى و مدتى استادى دانشگاه داشت و مقامات مهمى را در وزارت فرهنگ پشت سر گذاشت، مانند ریاست تعلیمات عالیه و معاون فنى وزارت فرهنگ. ولى دلبستگى به مقامات صورى نداشت و تمام هم او صرف تألیف و تصنیف كتاب بود</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">نخستین كوشش فرهنگى مصاحب نشر مجله‏اى بود به نام ریاضیات عالى و مقدماتى كه در 1309 تأسیس كرد و یازده شماره ی آن منتشر شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">مصاحب عالم ریاضى بود و به حق پدر ریاضیات جدید در ایران نام گرفته بود. كتابهاى او بیشتر در زمینه‏های زیر می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">جبر خیام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">مثلثات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">رسمى فنى</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">مدخل منطق صورى</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;font-size: small; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">بعضى از این موارد در مدارس متوسطه و عالى تدریس مى‏شد. كتابهاى مهم مدخل آنالیز ریاضى و دوره تئورى مقدماتى اعداد از تصنیفات خوب او مى‏باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">مرحوم مصاحب چندى در 1322 به انتشار روزنامه یومیه برق مبادرت نمود. از دیگر كارهاى فرهنگى او سرپرستى دائره‏المعارفى است كه به اسلوب علمی جهانی آن را تنظیم و انتشار داده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">غلاحسین مصاحب تحصیلات خود را در ایران، فرانسه و انگلستان انجام داد و به عضویت انجمن ریاضى‏دانان لندن وانجمن فلسفى كمبریج درآمد. پس از پایان تحصیلات عالى، ضمن تصدی مشاغل ادارى از تألیف و تدریس نیز غافل نماند و در سال 1345 مؤسسه‏ى ریاضیات را در دانشگاه تربیت معلم تأسیس كرد و تا آخرین روز های حیات خود به سمت استادى در آن مؤسسه اشتغال داشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">تألیفات مصاحب این عنوان‏ها را در برمى‏گیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">مجله «ریاضیات عالى و مقدماتى» (1310 _ 1309) وى مؤسس این مجله بود و مدیریت آن را به عهده داشت، اولین شماره‏ى این مجله در تهران در اول آبان 1309 منتشر شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">جبر و مقابله‏ى خیام (مشتمل بر متن عربى و ترجمه‏ى فارسى رساله‏ى خیام در جبر و تاریخ ریاضیات ، سال1317</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>).</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">رساله‏ى انگلیسى كه در جلد چهل و ششم(مورخ سال میلادی1950) مجله‏ى انجمن فلسفى كمبریج به طبع رسیده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">منطق صورت (انتشارات دانشگاه تهران، سال1334</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>). </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">دایرةالمعارف فارسى (جلد اول، 1345، بخش اول از جلد دوم،سال 1356</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>). </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">آنالیز ریاضى (دو جلد،سال 1348</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>). </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">تئورى مقدماتى اعداد (جلد اول در دو قسمت،سال 1353</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>). </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">مجلد دوم تئورى مقدماتى اعداد (در سه قسمت،سال 1358، كتاب برگزیده‏ى نخستین دوره‏ى كتاب سال جمهورى اسلامى ایران در رشته‏ى ریاضیات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>).</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">حكیم عمر خیام به عنوان عالم جبر (انجمن آثار ملى، سال1339</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>). </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">علوم تفریحى(سال1308</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) .</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;font-size: small; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">غلامحسین مصاحب در زمینه‏ى لغت و پهنه‏ى وسیع آن آزمایش‏ها كرد و مخصوصا در مورد وضع واژه‏هاى جدید در قبال لغت‏ها و اطلاح‏هاى خارجى فعالیت نمود، از آن جمله مى‏توان فرهنگ اصطلاحات جغرافیایى را كه با همكارى تعدادى از محققان و كارشناسان در سال 1338 به چاپ رسانید نام برد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;font-size: small; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">استاد غلامحسین مصاحب در تاریخ 24 مهر ماه سال 1358 جامعه ی علمی و&nbsp;فرهنگی كشور و ایرانیان تمدّن ساز را در هجران ابدی خویش&nbsp; فرو برد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<font class="Apple-style-span" color="#00cccc"><o:p></o:p></font></span></p></span></b></div> text/html 2012-08-01T05:31:58+01:00 dr-taba-naeini.mihanblog.com خلیل صارمی نایینی « ناصر » فرزندان آفتاب http://dr-taba-naeini.mihanblog.com/post/3 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Andalus; "></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Farnaz'; "><font size="6"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Farnaz'; "><font size="7"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" face="'B Farnaz'" size="2" color="#ff0000"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; ">تحقیق شماره 1</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" face="'B Farnaz'" size="5"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Farnaz'; "><font class="Apple-style-span" size="5">فرزندان آفتاب</font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Farnaz'; "><font size="6"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Esfehan'; "><font class="Apple-style-span" size="4">(مشاهیر معاصر نائین)</font></span><span lang="FA" style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: 'B Esfehan'; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" face="'B Esfehan'" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px;"><br></span></font></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font><span lang="FA" style="font-size: x-large; font-weight: bold; line-height: 115%; font-family: Andalus; ">به كوشش</span><span lang="FA" style="font-size: x-large; font-weight: bold; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; "> : </span><span lang="FA" style="font-size: x-large; font-weight: bold; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">مسعود باباییان محمد</span><span lang="FA" style="font-size: 29px; line-height: 33px;"><font class="Apple-style-span" face="Andalus">ی</font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font><span lang="FA" style="font-size: 29px; line-height: 33px;"><font class="Apple-style-span" face="Andalus">کلاس 101</font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: large; line-height: 20px; font-family: Andalus; ">&nbsp;</span><font size="4"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Andalus; "> استاد راهنما :&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: 'B Nazanin'; ">خلیل صارمی نایینی</span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: 'B Compset'; ">&nbsp;</span></b></font><span lang="FA" style="font-size: large; line-height: 20px; font-family: 'B Compset'; ">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: large; line-height: 20px; font-family: 'B Compset'; ">&nbsp;&nbsp;</span><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font><span lang="FA" style="font-size: 22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family: Andalus;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; line-height: 115%; ">بهار</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">- 1391</span></div></span><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net2.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font size="3"><b><font color="#3366ff" face="B Koodak">عناوین</font><span style="font-family: tahoma; "> &nbsp;&nbsp;</span> </b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font color="#ff0000" size="3"><span style="line-height: 33px; "><b>1 - مقدمه</b></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; color: red; "><font size="3"><b>2 - عبرت نایینی<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; color: red; "><font size="3"><b>3 -استاد جلال بقایی نایینی<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; color: red; "><font size="3"><b>4 - محمد تقی جامع<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; color: red; "><font size="3"><b>5 - دکتر سید محمد رضا جلالی نایینی<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; color: red; "><font size="3"><b>&nbsp;6 - دکتر غلامحسین مصاحب نایینی<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; color: red; "><font size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7 - میرزا حسن خان پیر نیا<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; color: red; "><font size="3"><b>8 - سید صدر الدین بلاغی<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; color: red; "><font size="3"><b>9 نتیجه گیری<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; color: red; "><font size="3"><b>10 - منابع و مآخذ</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Compset&quot;;color:red"><u><br></u></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: normal; "><span lang="FA" style="font-family: 'B Farnaz'; "><font color="#3333ff"></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font color="#3333ff"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font size="3"><b>1 - مقدمه</b></font><span style="font-size: 22pt;"><o:p></o:p></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Compset'; "><font color="#3333ff">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;</span><b><font class="Apple-style-span" size="3"><span lang="FA" style="font-family: 'B Compset'; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Compset'; ">&nbsp;نائین از قدیمی ترین شهرهای ایران است كه ازقرن هاپیش موردتوجه جهانگردان قرارگرفته وبه سفرنامه هاوكتاب هایشان راه یافته است.شهرستان نایین در منطقه ای بیابانی وكویری واقع شده است. به طوری كه خشك سالی های ادواری و خشونت های آب وهوائی وشرایط نامناسب جغرافیایی درطول قرن هاتاریخ این شهر ،تاثیرلازم رابرچهره آن گذاشته است. <o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Compset'; "><b><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نایین هیچ گاه چشمه های جوشان وكوه های سربه فلك كشیده نداشته است. چنانكه هرگزباران های طولانی وبه موقع كام خشك زمین شوره زارش را تر نكرده است.اما درگذر زمان نایینی های سخت كوش و پرتلاش بااتكاء به لطف بی دریغ الهی و برخورداری ازاراده ی پولادین به دنیای مادی ورفاه دنیوی پشت نموده وباتحمل درد ورنج وسختی وپایداری درمقابل مشكلات ونابه سامانی ها وگذرازخارهای جانگزابه قله معرفت دست یافته وتشنگان دانش رابه بوستان فضیلت نویدداده ومشتاقان حكمت را به بزم خویش فراخوانده اند.<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Compset'; "><b><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرمان مرحوم بلاغی دركتاب تاریخ نایین مربوط به سال <u>700 </u>هجری است كه بیان گرآمادگی نایین برای گسترش تشیع است.این فرمان مشخص میكندكه دراین سال ها خطیب مسجدجامع نایین</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Compset'; "><b><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ازسادات</font></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Compset'; "><b><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;شیعه بوده است.</font></b></span></p> <div style="text-align: right;"><b><font class="Apple-style-span" size="3"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; ">&nbsp;نایین </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; ">سرزمینی است که مردان برجسته ، رجال دانشمند ، سیاستمداران با فضیلت وبزرگوارتقدیم</span></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font class="Apple-style-span" size="3"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><br></span></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font class="Apple-style-span" size="3"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; ">&nbsp;ایران کرده است</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; ">.به هرحال</span></font></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3">،نایین بااین سابقه دینی وفرهنگی وعلمی ازدیربازفرهیختگانی داشته كه</font></span></b></div><div style="text-align: right;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></span></b></div><div style="text-align: right;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;برخی</font></span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ازآنان درزمره نام آوران</font></span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3">علم وادب وعرفان</font></span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3">وشعروخوشنویسی وطب وسایررشته های&nbsp;</font></span></b></div><div style="text-align: right;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></span></b></div><div style="text-align: right;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3">هنروفرهنگ</font></span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;اسلامی كشورمان به حساب</font></span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;می آمده اند.به یقین معرفی كامل این بزرگان</font></span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3">ومعاریف&nbsp;</font></span></b></div><div style="text-align: right;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></span></b></div><div style="text-align: right;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3">خود</font></span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3">كتابی می طلبد.بنابراین دراین پژوهش</font></span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;بامعرفی اجمالی برخی ازاین بزرگان یادشان</font></span></b></div><div style="text-align: right;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></span></b></div><div style="text-align: right;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;راگرامی می داریم.</font></span></b></div><div style="text-align: right;color: rgb(51, 51, 255); "><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Compset'; "><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></span></b></div><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: normal; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>2 - مرحوم محمد علی مصاحبی (عبرت نائینی)</b></font><font class="Apple-style-span" face="'B Farnaz'" style="color: rgb(204, 102, 0); font-size: small; font-weight: bold; "><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;line-height: normal; "><font size="2"><b><span lang="FA"><font color="#cc6600">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp; میرزا محمد علی مصاحبی فرزند عبدالخالق از&nbsp; اعقاب امیرحسنا&nbsp; (مصاحب)&nbsp; شاعر مشهور نائین&nbsp; است كه &nbsp;مردم نایین به اولقب شاعر ملی داده اند.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;line-height: normal; "><span lang="FA"><font size="2"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرحوم عبرت تقریبا درسال<u>1283</u>هجری قمری(<u>1245</u>هجری شمسی) در قصبه &nbsp;محمدیه &nbsp;نائین به دنیا آمد و &nbsp;پس از فرا گیری صرف و نحو عربی در محمدیه معانی و بیان و منطق و مقدمات حكمت را از محضرملا محمد كاشی آموخت،از آن رموز خط را از بستگانش فرا گرفت و به سبب ممارست و استعدادبه زودی در زمره خوش نویسان نائین درآمد.به نوشته محققین و پژوهشگران اهالی قصبه محمدیه عموما و خاندان مصاحبی خصوصا در حسن خط مشهور بوده اند.مرحوم معلم حبیب آبادی حسن خط را شیوه عموم میرزایان محمدیه و مصاحبی می داند.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;line-height: normal; "><span lang="FA"><font size="2"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عبرت شاعری عارف پیشه بود كه بیشتر عمرش را در سیاحت و سفر گذرانید و در سلك عرفا در آمد.سپس به محمّدیه بازگشت و با وجود سایر امكانات با اجرت كتابت به سختی امرار معاش می كرد و به هیچ مقامی سر فرود نیاورد. <o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;line-height: normal; "><span lang="FA"><font size="2"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرحوم عبرت در سال <u>1322</u> هجری قمری به تهران آمد و در این شهر رحل اقامت افكندو به عضویت انجمن ادبی درآمد. در تهران نیز مناعت طبع و قناعت را از كف نداد.همواره با كتابت و استنساخ كتب به امرارمعاش ادامه داد. &nbsp;عبرت در سرودن انواع شعر مهارت داشت اما طبعش به غزل بیشتر متمایل بود از مرحوم&nbsp;عبرت نایینی دو اثر گران بها بر&nbsp; جای مانده است یكی به نام مدینه الادب در شرح حال شعرای عصر خویش و دیگر نامه فرهنگیان كه آن نیزدر مورد شعرای زمان اوست.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;line-height: normal; "><span lang="FA"><font size="2"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دیوان اشعار عبرت نیز به چاپ رسیده است و غزلیات غاو در اكثر جنگ ها و تذكره ها به چاپ رسیده است.</b></font></span><b style="font-size: small; text-align: center; ">&nbsp;</b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;line-height: normal; "><span lang="FA"><font size="2"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرحوم عبرت طبق مطالب بیان شده در دیوان عبرت در سن <u>69</u> سالگی درحدود تاریخ <u>1359 </u>هجری قمری (<u>1321</u>هجری شمسی )در تهران در گذشت.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;line-height: normal; "><span lang="FA"><font size="2"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از غزلیات مشهور او غزل (پرتو حق)است كه ابیاتی از آن ذكر می شود:</b></font><font size="5" style="color: red; "><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: normal; "><span lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'B Compset'; "><font size="3" color="#006600"><b>پرتو حق<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Compset'; "><font size="3" color="#006600"><b>چون نور كه از مهر جدا هست و نیست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Compset'; "><b><font color="#006600"><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp; &nbsp; ما پرتو&nbsp; حقیم &nbsp;&nbsp;</font><font class="Apple-style-span" size="2"> و نه &nbsp;اوئیم</font><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp; و&nbsp; هم&nbsp; اوئیم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;چون نوركه ازمهرجدا هست وجدانیست<o:p></o:p></font></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Compset'; "><font size="3" color="#006600"><b>هر جانگری جلوه گه شاهد غیبی&nbsp; است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;او رانتوان گفت كجا هست وكجانیست<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Compset'; "><font size="3" color="#006600"><b>در&nbsp; آینه&nbsp; ببینید&nbsp; اگر&nbsp; صورت&nbsp; خود&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;آن صورت آینه شما هست وشما نیست<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Compset'; "><b><font class="Apple-style-span" size="3" color="#006600">هر حكم كه&nbsp; او خواست براند بر سر ما&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;ماراگرازآن حكم رضاهست ورضانیست<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'B Compset'; "><font size="3" color="#006600"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بی مهری و لطف از طرف یار به عبرت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ازچیست ندانم كه روا هست وروا نیست</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Compset'; "></span></p><div style="font-family: tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 25px; "><font class="Apple-style-span" size="2" color="#663366"><b>معاونت پرورشی و تر بیت بدنی شهید چمران نایین&nbsp;</b></font></span></div><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;"><span lang="FA"><font size="2" color="#993399">ostadnaser.ir</font></span></p><p></p><p></p><p></p> text/html 2012-07-30T06:29:37+01:00 dr-taba-naeini.mihanblog.com خلیل صارمی نایینی « ناصر » به نام خدا http://dr-taba-naeini.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="5"><b>بسم الله الرحمن الرحیم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/02/pichak/www.pichak.net-34.jpg" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری دوم www.pichak.net كلیك كنید"> </div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net6.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net"> </div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.shahrenaein.com/fa/uploads/shahrenaein.gif" alt="تاریخ نایین"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; "><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#009900"><b>اطلاعیه</b></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center; "><img src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/02/pichak/www.pichak.net-24.jpg" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری دوم www.pichak.net كلیك كنید"></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#000099" size="4"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 25px; "><b>این وبلاگ به اهتمام معاونت پرورشی و تربیت بدنی&nbsp;</b></span></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#000099" size="4"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 25px; "><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#000099" size="4"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 25px; "><b>&nbsp;و</b></span></font><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 153); line-height: 25px; font-size: large; "><b>&nbsp;فرماندهی واحد مقاومت بسیج &nbsp;دبیرستان</b></span></div><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 153); line-height: 25px; font-size: large; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 153); line-height: 25px; font-size: large; "><b>&nbsp;شهید چمران نایین&nbsp;</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 153); line-height: 25px; font-size: large; "><b>، خلیل صارمی نایینی</b></span></div><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 153); line-height: 25px; font-size: large; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 153); line-height: 25px; font-size: large; "><b>&nbsp;شاعر و نویسنده معاصر راه اندازی شد.</b></span></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#000099"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px; "><br></span></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#000099"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 25px; ">*****</span></font></div><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 25px; "><font class="Apple-style-span" color="#666600" size="4"><b>انتشار آثار و پژوهشهای دانش آموزان در سال 91-90</b></font></span></div><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 25px; "><font class="Apple-style-span" color="#666600" size="4"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 25px; "><font class="Apple-style-span" color="#666600" size="4"><b>&nbsp;در&nbsp;</b></font></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 0); line-height: 25px; font-size: large; "><b>زمینه معرفی مشاهیر نایین در این وبلاگ&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 0); line-height: 25px; font-size: large; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 0); line-height: 25px; font-size: large; "><b>به نام خودشان</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 0); line-height: 25px; font-size: large; "><b>&nbsp;شروع شد.</b></span></div><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 25px; "><font class="Apple-style-span" color="#666600" size="4"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: left; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 25px; "><font class="Apple-style-span" size="2" color="#663366"><b>معاونت پرورشی و تر بیت بدنی شهید چمران نایین&nbsp;</b></font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="line-height: 25px; "><font class="Apple-style-span" size="2" color="#663366"><b><br></b></font></span></div></div></div><div style="text-align: left;"><font size="3" color="#993399"><b>با تشکر :</b></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" color="#993399"><b>مدیر سایت</b></font></div>